Trang web này yêu cầu JavaScript được bật để trải nghiệm tốt hơn. Vui lòng bật JavaScript trong phần thiết lập của trình duyệt hoặc sử dụng một trình duyệt khác để tiếp tục

      

Bạn đang rời khỏi trang web của GSK

Thông tin chỉ dùng để tham khảo. Liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc GSK hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với GSK. GSK không giới thiệu, xác nhận, đảm bảo cho bất kỳ nội dung, dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ.

Vui lòng bấm [Truy Cập] để tiếp tục hoặc bấm [Hủy] để hủy yêu cầu truy cập

Truy cập

Hủy

Filter By
Reset all
Products
 • BENLYSTA

  (belimumab)

 • NUCALA

  (mepolizumab) Injection 100 mg/mL

 • Seretide MX-815

  Seretide MX-815

 • Avamys

  Avamys

 • General Vaccine Unbranded

  General Vaccine Unbranded

 • Seretide

  Seretide

Therapy
 • Asthma

 • Allergy

 • Vaccines

 • Respiratory

Duration
 • 30 minutes

 • 1 hour

 • 1.5 hours

 • 2 hours

Hen phế quản là bệnh lý mạn tính không thể điều trị khỏi nhưng có thể được kiểm soát hoàn toàn nếu bệnh nhân được tiếp cận đúng liệu pháp cũng như tuân thủ trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, chỉ 15% bệnh nhi đạt kiểm soát hen theo GINA (Caroll và cộng sự, 2012), điều này cho thấy việc lựa chọn liệu pháp điều trị phù hợp, đặc biệt là điều trị dự phòng sớm trên đối tượng bệnh nhi hen cần được chú trọng hơn để đạt mục tiêu kiểm soát hen toàn diện, cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như giảm gánh nặng cho nhân viên y tế trong quản lý hen phế quản trẻ em. Do đó, để đảm bảo nhu cầu cập nhật thông tin, kiến thức cũng như thực hành lâm sàng cho cán bộ y tế về bệnh lý hen phế quản ở trẻ em, tiếp nối hội thảo Hen nhi số 1 về điều trị cơn cấp và Hen nhi số 2 về chẩn đoán, VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến Hen nhi số 3 “Thảo luận cùng chuyên gia: Vai trò của điều trị dự phòng trong kiểm soát hen phế quản trẻ em và lựa chọn liệu pháp điều trị tối ưu ”
06 thg 9, 2021 o 11:30 GMT+07:00
Hen phế quản là bệnh lý mạn tính không thể điều trị khỏi nhưng có thể được kiểm soát hoàn toàn nếu bệnh nhân được tiếp cận đúng liệu pháp cũng như tuân thủ trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, chỉ 15% bệnh nhi đạt kiểm soát hen theo GINA (Caroll và cộng sự, 2012), điều này cho thấy việc lựa chọn liệu pháp điều trị phù hợp, đặc biệt là điều trị dự phòng sớm trên đối tượng bệnh nhi hen cần được chú trọng hơn để đạt mục tiêu kiểm soát hen toàn diện, cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như giảm gánh nặng cho nhân viên y tế trong quản lý hen phế quản trẻ em. Do đó, để đảm bảo nhu cầu cập nhật thông tin, kiến thức cũng như thực hành lâm sàng cho cán bộ y tế về bệnh lý hen phế quản ở trẻ em, tiếp nối hội thảo Hen nhi số 1 về điều trị cơn cấp và Hen nhi số 2 về chẩn đoán, VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến Hen nhi số 3 “Thảo luận cùng chuyên gia: Vai trò của điều trị dự phòng trong kiểm soát hen phế quản trẻ em và lựa chọn liệu pháp điều trị tối ưu ”
16 thg 9, 2021 o 11:30 GMT+07:00
DRY RUN - Cá thể hóa điều trị bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp
Đợt cấp COPD là những biến cố nghiêm trọng trong diễn tiến tự nhiên của COPD. Bệnh nhân COPD với những đợt cấp thường xuyên có sự suy giảm chức năng phổi nhanh hơn, chất lượng cuộc sống thấp hơn, viêm đường hô hấp gia tăng và tỷ lệ tử vong cao hơn. Và theo GOLD 2021, mục tiêu điều trị đợt cấp COPD là để giảm thiểu đợt kịch phát hiện tại và để ngăn ngừa xuất hiện các đợt kịch phát tiếp theo và theo đó, cá thể hóa điều trị là một chủ đề đang được quan tâm, đặc biệt với bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp. Để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này, mời quý nhân viên y tế tham dự hội thảo trực tuyến “CÁ THỂ HÓA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COPD CÓ NHIỀU ĐỢT CẤP” với sự tham dự của TS.BS. Nguyễn Như Vinh - Trưởng khoa TDCNHH - Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
14 thg 3, 2022 o 11:30 GMT+07:00
PM-VN-FPS-WCNT-220005
Cá thể hóa điều trị bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp
Đợt cấp COPD là những biến cố nghiêm trọng trong diễn tiến tự nhiên của COPD. Bệnh nhân COPD với những đợt cấp thường xuyên có sự suy giảm chức năng phổi nhanh hơn, chất lượng cuộc sống thấp hơn, viêm đường hô hấp gia tăng và tỷ lệ tử vong cao hơn. Và theo GOLD 2021, mục tiêu điều trị đợt cấp COPD là để giảm thiểu đợt kịch phát hiện tại và để ngăn ngừa xuất hiện các đợt kịch phát tiếp theo và theo đó, cá thể hóa điều trị là một chủ đề đang được quan tâm, đặc biệt với bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp. Để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này, mời quý nhân viên y tế tham dự hội thảo trực tuyến “CÁ THỂ HÓA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COPD CÓ NHIỀU ĐỢT CẤP” với sự tham dự của TS.BS. Nguyễn Như Vinh - Trưởng khoa TDCNHH - Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
31 thg 3, 2022 o 11:30 GMT+07:00
PM-VN-FPS-WCNT-220003
Filter By
Reset all
Products
 • BENLYSTA

  (belimumab)

 • NUCALA

  (mepolizumab) Injection 100 mg/mL

 • Seretide MX-815

  Seretide MX-815

 • Avamys

  Avamys

 • General Vaccine Unbranded

  General Vaccine Unbranded

 • Seretide

  Seretide

Therapy
 • Asthma

 • Allergy

 • Vaccines

 • Respiratory

Duration
 • 30 minutes

 • 1 hour

 • 1.5 hours

 • 2 hours

Hen phế quản là bệnh lý mạn tính không thể điều trị khỏi nhưng có thể được kiểm soát hoàn toàn nếu bệnh nhân được tiếp cận đúng liệu pháp cũng như tuân thủ trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, chỉ 15% bệnh nhi đạt kiểm soát hen theo GINA (Caroll và cộng sự, 2012), điều này cho thấy việc lựa chọn liệu pháp điều trị phù hợp, đặc biệt là điều trị dự phòng sớm trên đối tượng bệnh nhi hen cần được chú trọng hơn để đạt mục tiêu kiểm soát hen toàn diện, cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như giảm gánh nặng cho nhân viên y tế trong quản lý hen phế quản trẻ em. Do đó, để đảm bảo nhu cầu cập nhật thông tin, kiến thức cũng như thực hành lâm sàng cho cán bộ y tế về bệnh lý hen phế quản ở trẻ em, tiếp nối hội thảo Hen nhi số 1 về điều trị cơn cấp và Hen nhi số 2 về chẩn đoán, VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến Hen nhi số 3 “Thảo luận cùng chuyên gia: Vai trò của điều trị dự phòng trong kiểm soát hen phế quản trẻ em và lựa chọn liệu pháp điều trị tối ưu ”
06 thg 9, 2021 o 11:30 GMT+07:00
Hen phế quản là bệnh lý mạn tính không thể điều trị khỏi nhưng có thể được kiểm soát hoàn toàn nếu bệnh nhân được tiếp cận đúng liệu pháp cũng như tuân thủ trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, chỉ 15% bệnh nhi đạt kiểm soát hen theo GINA (Caroll và cộng sự, 2012), điều này cho thấy việc lựa chọn liệu pháp điều trị phù hợp, đặc biệt là điều trị dự phòng sớm trên đối tượng bệnh nhi hen cần được chú trọng hơn để đạt mục tiêu kiểm soát hen toàn diện, cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như giảm gánh nặng cho nhân viên y tế trong quản lý hen phế quản trẻ em. Do đó, để đảm bảo nhu cầu cập nhật thông tin, kiến thức cũng như thực hành lâm sàng cho cán bộ y tế về bệnh lý hen phế quản ở trẻ em, tiếp nối hội thảo Hen nhi số 1 về điều trị cơn cấp và Hen nhi số 2 về chẩn đoán, VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến Hen nhi số 3 “Thảo luận cùng chuyên gia: Vai trò của điều trị dự phòng trong kiểm soát hen phế quản trẻ em và lựa chọn liệu pháp điều trị tối ưu ”
16 thg 9, 2021 o 11:30 GMT+07:00
DRY RUN - Cá thể hóa điều trị bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp
Đợt cấp COPD là những biến cố nghiêm trọng trong diễn tiến tự nhiên của COPD. Bệnh nhân COPD với những đợt cấp thường xuyên có sự suy giảm chức năng phổi nhanh hơn, chất lượng cuộc sống thấp hơn, viêm đường hô hấp gia tăng và tỷ lệ tử vong cao hơn. Và theo GOLD 2021, mục tiêu điều trị đợt cấp COPD là để giảm thiểu đợt kịch phát hiện tại và để ngăn ngừa xuất hiện các đợt kịch phát tiếp theo và theo đó, cá thể hóa điều trị là một chủ đề đang được quan tâm, đặc biệt với bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp. Để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này, mời quý nhân viên y tế tham dự hội thảo trực tuyến “CÁ THỂ HÓA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COPD CÓ NHIỀU ĐỢT CẤP” với sự tham dự của TS.BS. Nguyễn Như Vinh - Trưởng khoa TDCNHH - Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
14 thg 3, 2022 o 11:30 GMT+07:00
PM-VN-FPS-WCNT-220005
Cá thể hóa điều trị bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp
Đợt cấp COPD là những biến cố nghiêm trọng trong diễn tiến tự nhiên của COPD. Bệnh nhân COPD với những đợt cấp thường xuyên có sự suy giảm chức năng phổi nhanh hơn, chất lượng cuộc sống thấp hơn, viêm đường hô hấp gia tăng và tỷ lệ tử vong cao hơn. Và theo GOLD 2021, mục tiêu điều trị đợt cấp COPD là để giảm thiểu đợt kịch phát hiện tại và để ngăn ngừa xuất hiện các đợt kịch phát tiếp theo và theo đó, cá thể hóa điều trị là một chủ đề đang được quan tâm, đặc biệt với bệnh nhân COPD nhiều đợt cấp. Để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này, mời quý nhân viên y tế tham dự hội thảo trực tuyến “CÁ THỂ HÓA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COPD CÓ NHIỀU ĐỢT CẤP” với sự tham dự của TS.BS. Nguyễn Như Vinh - Trưởng khoa TDCNHH - Bệnh viện ĐHYD TP.HCM
31 thg 3, 2022 o 11:30 GMT+07:00
PM-VN-FPS-WCNT-220003