Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Duodart

Duodart je určen k léčbě středně těžkých a těžkých příznaků u pacientů s benigní hyperplazií prostaty.

Snižuje riziko akutní retence moči a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až těžkými příznaky BHP.

První krok pro pacienty se středně těžkými až těžkými symptomy BHP.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.comwww.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.