Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Indikace

Léčba středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP).
 
Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až těžkými příznaky BHP.
 
Fixní kombinace dutasterid/tamsulosin je hrazena pro dlouhodobou léčbu (nejméně 1 rok) středně závažných až závažných symptomů dolních močových cest na podkladě benigní hyperplazie prostaty.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.comwww.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.