Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Dávkování

Dospělí (včetně starších pacientů)

Doporučené dávkování přípravku Duodart je jedna tobolka (0,5 mg/0,4 mg) jednou denně.

Je-li to vhodné, může se přípravek Duodart použít ke zjednodušení léčby jako náhrada současné duální léčby dutasteridem a tamsulosin-hydrochloridem.

Je-li to klinicky vhodné, je možné zvážit přímou změnu z monoterapie dutasteridem nebo tamsulosinhydrochloridem na přípravek Duodart.

Porucha funkce ledvin
Vliv poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku dutasteridu-tamsulosinu nebyl studován.

Úprava dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin se nepředpokládá.

Porucha funkce jater
Vliv poruchy funkce jater na farmakokinetiku dutasteridu-tamsulosinu nebyl studován, a proto je u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater nutná opatrnost.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je přípravek Duodart kontraindikován.

Pediatrická populace
Použití dutasteridu-tamsulosinu je u pediatrické populace (mladší 18 let věku) kontraindikováno.

Způsob podání
Perorální podání.

Pacienti musí být poučeni, aby polykali tobolky celé, přibližně 30 minut po jídle, každý den ve stejnou dobu.

Tobolky se nesmí žvýkat ani otevírat. Kontakt s obsahem dutasteridové tobolky obsažené uvnitř tvrdé tobolky by mohl vést k podráždění orofaryngeální sliznice.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.comwww.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.