Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Balení a doplatky pacienta

  • Duodart 0,5 mg/0,4 mg - tvrdé tobolky (SUKL kód: 0145988)
  • Maximální doplatek pacienta v lékarně 1325,5 Kč.
  • Od 1.10.2020 preskripce Duodartu již není omezena jen na odborné lékaře.

Reference:

  1. Seznam cen a úhrad, www.sukl.cz, květen 2023

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: CZ.info@gsk.comwww.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, hlaste také na cz.safety@gsk.com.