Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Účinnost a zkušenosti

Bylo prokázáno, že vakcína Infanrix hexa je vysoce účinná proti pertusi a onemocnění Hib.1 Dokazují to rozsáhlá data z praxe z řady zemí, ve kterých se vakcína používá.2-4

Role pertaktinu (PRN) v účinnosti

Výsledky metaanalýzy naznačují, že účinnost acelulárních pertusových vakcín, které obsahují 3 nebo více pertusových složek, je z pohledu pertuse vyšší než účinnost vakcín, které obsahují 2 nebo méně složek a neobsahují PRN.6

Vakcína Infanrix hexa obsahuje 8 μg PRN - více než jakákoli jiná dostupná šestivalentní vakcína.1,7,8

Systematické porovnání šesti randomizovaných, dvojitě zaslepených studií účinnosti, zahrnujících 46 283 dětí ve věku do 6 let6

NA

Stejné výsledky byly poprvé publikovány v: Zhang L, et al. Cochrane Database Syst Rev 2014;9:CD001478.
Graf byl vytvořen nezávisle společností GSK z původních dat
Ačkoli některá systematická porovnání favorizovala vakcíny s ≥ 3 aceluárními pertusovými komponentami, není dostatek důkazů, který by prokázal signifikantní rozdíl účinnosti na základě počtu komponent.9

Nákaza černým kašlem

Poskytněte rodičům důvěru díky důkazům z praxe, které dokládají tlumení nákaz pertusí pomocí vakcíny Infanrix hexa.*10

Snížení výskytu onemocnění pomocí očkování DTaP dle schématu 2 + 1 v Itálii*2

NA

Data do roku 2012: reprodukována se svolením na základě publikace Gonfiantini et al. 20142
Data z let 2012-2015: nezávisle vytvořena společností GSK na základě publikací Pezzotti et al. 201810 a Signorelli et al. 201811
*Očkovací schéma 2 + 1 bylo poprvé zavedeno v Itálii v 70. letech 20. století.14
**Vakcína Infanrix hexa byla v Itálii používána výhradně mezi lety 2006 až 2013 po stažení vakcíny Hexavac.12,13

Snížení výskytu onemocnění pomocí očkování DTaP ve Švédsku3

NA

Převzato z publikace Folkhälsomyndigheten (Swedish Institute for Communicable Disease Control). Pertussis surveillance in Sweden: Nineteen-year report.3

Nákaza onemocněním Hib

Spolehlivost tlumení nákaz onemocněním Hib, hodnocená v 10 evropských zemích*,**4

Výběrem jedné z níže uvedených zemí zobrazíte dopad vakcíny Infanrix hexa na onemocnění Hib.

 • ČESKÁ REPUBLIKA

  Česká republika
  V letech 2007-2014 byla vakcína Infanrix hexa zavedena a používána na ochranu proti onemocnění Hib téměř výhradně.4

  NA

  Obrázek reprodukován se svolením na základě publikace Wang et al. 20174
  BCG: Bacillus Calmette-Guérin; Hib: Haemophilus influenzae typu b; MenB=proteinová vakcína proti meningokokům skupiny B: PCV: pneumokoková konjugovaná vakcína; RV: vakcína proti rotavirům
  *Rok vstupu na trh4

 • IRSKO

  Irsko
  K ochraně před onemocněním Hib byla v roce 2008 zavedena a téměř výlučně používána vakcína Infanrix hexa.4

  NA

  Obrázek reprodukován se svolením na základě publikace Wang et al. 20174
  BCG=Bacillus Calmette-Guérin; Hib= Haemophilus influenzae typu b; MenC=konjugovaná vakcína proti meningokokům skupiny C; PCV=pneumokoková konjugovaná vakcína
  *Rok vstupu na trh4
  **Následná kampaň v roce 2005 a zavedení booster dávky v roce 20064
  Koadministrace s booster dávkou ve 13-15 měsících4

 • NIZOZEMSKO

  Nizozemsko
  Od roku 2011 byla k ochraně před onemocněním Hib téměř výlučně používána vakcína Infanrix hexa.4

  NA

  Obrázek reprodukován se svolením na základě publikace Wang et al. 20174
  Hib=Haemophilus influenzae typu b; PCV= pneumokoková konjugovaná vakcína
  *Rok vstupu na trh4

 • LUCEMBURSKO, SLOVENSKO, BELGIE

  Lucembursko
  0 případů onemocnění Hib v letech 1999-2014**

  NA

  Slovensko
  Snížení počtu případů nákaz invazivním onemocněním H. influenzae z 19 v roce 1999 na 0-5 v letech 2008-2012

  NA

  Belgie
  Většina případů nákaz onemocněním H. influenzae hlášena u osob ve věku > 65 let, informace o distribuci sérotypů nejsou k dispozici††,‡

  NA

  Obrázek reprodukován se svolením na základě publikace Wang et al. 20174
  Hib=Haemophilus influenzae typu b; PCV= pneumokoková konjugovaná vakcína
  *Rok vstupu na trh4
  **Proočkovanost proti onemocnění Hib je od roku 2002 98-99 %.4
  Odhad pokrytí vakcínou proti onemocnění Hib je od roku 2003 97-99 %.4
  ††Dohledová data nejsou v Belgii běžně shromažďována.4
  Proočkovanost proti onemocnění Hib je od roku 2004 92-98 %.4

 • ITÁLIE

  Itálie
  Od roku 2005 byla vakcína Infanrix hexa používána na ochranu proti onemocnění Hib téměř výhradně.4

  NA

  Obrázek reprodukován se svolením na základě publikace Wang et al. 20174
  Od roku 2007 byla pozorovaná data onemocnění Hib shromážděná v rámci národního dohledu nad invazivními bakteriálními onemocněními hlášena do systému pozorování ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí).
  *Rok vstupu na trh4
  **Dobrovolné očkování od roku 1995; do národního očkovacího programu zahrnuto v roce 19994

 • ŠVÉDSKO

  Švédsko
  Vakcína Infanrix hexa byla ve Švédsku představena v roce 2003 a k ochraně před onemocněním Hib byla od roku 2007 používána téměř jako výhradní vakcína.4

  NA

  Obrázek reprodukován se svolením na základě publikace Wang et al. 20174
  Hib=Haemophilus influenzae typu b; PCV= pneumokoková konjugovaná vakcína
  *Rok vstupu na trh4

 • NĚMECKO

  Německo
  Vakcína Infanrix hexa byla v Německu představena v roce 2000 a k ochraně před onemocněním Hib byla od roku 2006 používána téměř jako výhradní vakcína.

  NA

  Obrázek reprodukován se svolením na základě publikace Wang et al. 20174
  Hib: Haemophilus influenzae typu b; MMRV: spalničky, příušnice, zarděnky, neštovice; PCV: pneumokoková konjugovaná vakcína; RV: vakcína proti rotavirům
  *Rok vstupu na trh4
  **Koadministrace MMRV s booster dávkou (po 11-14 měsících)4

 • RAKOUSKO

  Rakousko
  Vakcína Infanrix hexa byla v Rakousku představena v roce 2004 a k ochraně před onemocněním Hib byla od roku 2006 používána téměř jako výhradní vakcína.4

  NA

  Obrázek reprodukován se svolením na základě publikace Wang et al. 20174
  Hib: Haemophilus influenzae typu b; PCV: pneumokoková konjugovaná vakcína; RV: vakcína proti rotavirům
  *Rok vstupu na trh4
  **V letech 2004-2010 bylo použito schéma 3 základních dávek a booster dávky ve 12-24 měsících.4

Rychlé odkazy

BCG = Bacillus Calmette-Guérin; DTaP = aceluární komponenta (difteria, tetanus, pertuse); DTwP = celobuněčná komponenta (difteria, tetanus, pertuse); ECDC = Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí; Hib = Haemophilus influenzae typu b; MenB = proteinová vakcína proti meningokokům skupiny B; MenC = konjugovaná vakcína proti meningokoům skupiny; MMRV = vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnícím a neštovicím; PCV = konjugovaná pneumokoková vakcína; PRN = pertaktin; RV = rotavirová vakcína; WHO - Světová zdravotnická organizace.
*Od uvedeného roku byla vakcína IH pro danou zemi používána téměř výhradně až do roku 2014.4
**Údaje ze sledování nebyly v Belgii běžně shromažďovány

Reference

 1. Infanrix hexa, SPC, 2020, dostupné na: https://www.gskkompendium.cz
 2. Gonfiantini MV et al. Euro Surveill 2014; 19:pii=20921.
 3. Folkhälsomyndigheten (Swedish Institute for Communicable Disease Control). Pertussis surveillance in Sweden: Nineteen-year report. Available at: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/65ed8f6dbdab4999bc358fcd9b657e77/pertussis-sweden-nineteen-year-report.pdf (Accessed November 2020).
 4. Wang S et al. Expert Rev Vaccines 2017; 16:1095-1105.
 5. Schmitt HJ et al. JAMA 1996; 275:37-41.
 6. Zhang L et al. Cochrane Database Syst Rev 2014; 9:CD001478.
 7. Hexyon SmPC, 2020.
 8. Vaxelis SmPC, 2019.
 9. Pertussis vaccines: WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2015; 90:433-460.
 10. Pezzotti P et al. Vaccine 2018; 36:1435-1443.
 11. Signorelli C et al. Ann Ig 2018; 30:1-10.
 12. European Medicines Agency (EMA). News and press release archive: European Medicines Agency recommends suspension of Hexavac. 2005. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/news/europeanmedicines-agency-recommends-suspension-hexavac (Accessed November 2020).
 13. Orsi A et al. J Prev Med Hyg 2018; 59:E107-E119.
 14. Baldo V et al. Hum Vaccin Immunother 2014; 10:2805-2813.

Vakcína Infanrix hexa prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta)(Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib),(adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

PM-CZ-INH-WCNT-210001 | schváleno leden/2022