Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Imunitní odpověď

Ze všech dostupných hexavalentních vakcín má Infanrix hexa nejdelší sledování perzistence imunitní odpovědi - od dětství až po dospívání.1-5

Hepatitida B

Pro hepatitidu B má Infanrix hexa zdokumentované sledování po dobu více než 14 let* HB1,5

Infanrix Hexa obsahuje stejný HB angtigen a ve stejné dávce jako Engerix B,**1,6, u něhož bylo sledováno přetrvání imunitní odpovědi po dobu 20 let.7,8

Engerix B - follow-up studie v Thajsku7

Vývoj průměrných koncentrací (GMC) protilátek anti-HBs od 1. měsíce do 20. roku po první dávce ve čtyřdávkovém schématu

NA

Během 20 let sledování GMC přetrvávaly nad 10 mIU/ml, což je imunologický práh ochrany proti hepatitidě B7,9
Graf reprodukován se svolením na základě publikace od Taylor & Francis, poprvé publikován v Poovorawan et al. 20127

Všechny ostatní antigeny

Infanrix hexa je jediná šestivalentní vakcína DTaP, u které proběhlo sedmileté sledování perzistence protilátek proti všem antigenům, včetně pertuse.1-4

Počet let zdokumentovaného sledování perzistence imunitní odpovědi*

NA

Tento graf byl vytvořen nezávisle z původních dat GSK.

Rychlé odkazy

DTaP, acellular diphtheria-tetanus-pertussis; GMC, geometric mean concentration; HB, hepatitis B; HBV, hepatitis B virus; HBs, hepatitis B surface
*Data not from head-to-head comparison studies
**Monovalent hepatitis B vaccine with the same HBV antigen component as Infanrix hexa1,6
Subjects vaccinated at 0, 1, 2 and 12 months of age
††3+1 schedule
2+1 schedule; data only available for hepatitis B and pertussis

Reference

  1. Infanrix hexa, SPC, 2020, dostupné na: https://www.gskkompendium.cz
  2. Hexacima SPC, 2020.
  3. Vaxelis SPC, 2019.
  4. Zinke M et al. Hum Vaccine 2010; 6:189-193.
  5. Schwartz TF et al. Hum Vaccin Immunother 2018; 17:1-7.
  6. Engerix-B Prescribing Information, 2019.
  7. Poovorawan Y et al. Hum Vaccin Immunother 2013; 9:1679-1684.
  8. Poovorawan Y et al. Hum Vaccin Immunother 2012; 8:896-904.
  9. Vesikari T et al. Pediatr Infect Dis J 2017; 36:87-93.

Vakcína Infanrix hexa prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta)(Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib),(adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

PM-CZ-INH-WCNT-210001 | schváleno leden/2022