Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Bezpečnost

Je mnoho věcí, ze kterých mají noví rodiče obavy. Nedopusťte, aby očkování bylo jednou z nich. Díky vakcíně Infanrix hexa získají rodiče důvěru k očkování od samého počátku. Ve srovnání s vakcínou DT2aP-HBV-IPV-Hib po podání Infarixu hexa miminko méně pláče a méně často se vyskytuje horečka.1

Bylo potvrzeno metaanalýzou 6 přímých studií.*1

Výsledky prokazují, že po očkování vakcínou Infanrix hexa je ve srovnání s vakcínou DT2aP-HBV-IPV-Hib nižší pravděpodobnost výskytu analyzovaných lokálních a celkových nežádoucích účinků.1

NA

Oranžově zbarvené datové body označují výsledky, u kterých byl rozdíl mezi vakcínou Infanrix hexa a DT2aP-HBV-IPV-Hib statisticky významný.
Stejné výsledky poprvé publikovali Knuf et al. 20201
Tento graf byl vytvořen nezávisle společností GSK na základě původních dat.

Bezpečnost vs. celobuněčné vakcíny

V současnosti jsou k dispozici dva hlavní typy vakcín proti pertusi: celobuněčné vakcíny a acelulární vakcíny (což je i vakcína Infanrix hexa)

Acelulární vakcíny mohou poskytnou lepší reaktogenní profil než celobuněčné vakcíny2-4

DTaP vs. DTwP: závažné nežádoucí účinky4 aP wP
Přetrvávající pláč
(na 100 očkovaných)
0-0.2 3.5
Hypotonicko-hyporesponzivní epizody
(na 100 000 očkovaných)
14-62 57-250
Křeče
(na 100 000 očkovaných)
0.5 6
Encefalopatie
(na 1 000 000 očkovaných)
Nedoloženo žádné riziko 0.3-5.3
Anafylaxe
(na 1 000 000 očkovaných)
Nedoloženo 1.3

2 až 3násobně méně lokálních reakcí se 4 až 9násobně nižším rizikem horečky (≥ 38 °C) po primární sérii a booster dávce**2,3
Vyšší reaktogenita může snížit proočkovanost, zatímco nižší reaktogenita podporuje pokrytí vakcínou, což pomáhá tlumení nákaz.3

Graf je reprodukován se svolením WHO. Poprvé byl publikován WHO v roce 2014.4

Rychlé odkazy

aP = acelulární pertuse; CI = konfidenční interval, DT2aP = difteria, tetanus a aceluární pertuse; DTaP = aceluární komponenta (difteria, tetanus, pertuse); DTwP = celobuněčná komponenta (difteria, tetanus, pertuse); HBV = žloutenka typu B; Hib = Haemophilus influenzae typu b; IPV =vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná); OR = poměr šance; WHO = World Health Organization; wP = celobuněčná pertuse
*Základní očkování (2 nebo 3 dávky podány před dovršením 12 měsíců věku)
**V této studii byla použita GSK vakcína DTaP-IPV, která obsahuje stejnou pertusovou složku jako Infanrix Hexa.2

Reference

  1. Mukherjee P et al. Expert Rev Vaccines 2021 doi.org/10.1080/14760584.2021.1892493.
  2. Knuf M et al. Monatsschr Kinderheilkd 2020; 168:S27.
  3. Dagan R et al. Pediatr Infect Dis J 1997; 16:1113-1121.
  4. Patterson J et al. Vaccine 2018; 36:6007-6016.
  5. World Health Organization (WHO). Information sheet: observed rate of vaccine reactions. Diphtheria, pertussis, tetanus vaccines. Available at: https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/DTP_vaccine_rates_information_sheet.pdf?ua=1 (Accessed November 2020).

Vakcína Infanrix hexa prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta)(Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib),(adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

PM-CZ-INH-WCNT-210001 | schváleno leden/2022