Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Cervarix

Indikasjon: Cervarix er en vaksine til bruk fra 9 årsalder som skal forhindre premaligne ano-genitale lesjoner (i livmorhals, vulva, vagina og i anus), livmorhalskreft og analkreft som har årsakssammenheng med visse onkogene humane papillomavirus (HPV).

HPV-vaksine ble inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 2009/2010. Cervarix har siden høsten 2017 vært den HPV-vaksinen som tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet og gis per i dag som to doser til både gutter og jenter i 7. klasse.

Cervarix beskytter mot HPV 16 og 18 som utgjør omtrent 70 % av livmorhalskrefttilfellene. I tillegg har Cervarix vist beskyttelse mot andre HPV-typer utover de som inngår i vaksinen (såkalt kryssbeskyttelse). 1

I en klinisk studie er det hos kvinner som ikke var smittet med HPV ved vaksinasjonstidspunktet vist 93 % beskyttelse mot utvikling av alvorlige forstadier til livmorhalskreft (CIN3+) uavhengig av hvilken HPV-type som forårsaker celleforandringen.1 Kvinnene i studien var i aldersgruppen 15-25 år og ble vaksinert med tre doser.

Ved bruk av Cervarix i vaksinasjonsprogram i Skotland er det vist beskyttelse på 89,1% (KI 85,1-92,3) mot HPV-infeksjon med HPV 16 og 18 og høy grad av kryssbeskyttelse mot HPV 31( 93,8% [KI 83,8-98,5]), HPV 33 (79,1% [KI 64,2-89,0]) og HPV 45 (82,6% [61,5-93,9]) 7 år etter vaksinasjon av 12-13 år gamle jenter med tre doser.2

Cervarix er en ikke-levende vaksine. De vanligste bivirkningene observert etter vaksinasjon er reaksjoner på injeksjonsstedet inkl. smerte, rødhet og hevelse, tretthet, muskelsmerter og hodepine. De fleste reaksjonene er kortvarige og av mild til moderat alvorlig karakter. 1

For mer informasjon om effekt og bivirkninger av HPV-vaksine, se

Cervarix preparatomtale

Folkehelseinstituttet: HPV-vaksine - veileder for helsepersonell.

Referanser:

  1. Cervarix preparatomtale
  2. Kavanagh K, Pollock KG, Cuschieri K, Palmer T, Cameron RL, Watt C, et al. Changes in the prevalence of human papillomavirus following a national bivalent human papillomavirus vaccination programme in Scotland: a 7-year cross-sectional study. Lancet Infect Dis 2017;17(12):1293-302

Cervarix er et registrert varemerke av GlaxoSmithKline group of companies