Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Twinrix 1

Vaksine mot hepatitt A (inaktivert) og hepatitt B (overflateantigen), adsorbert

Twinrix er en vaksine som brukes til å forhindre to sykdommer: Hepatitt A og hepatitt B. Standardskjema for primærvaksinasjon med Twinrix består av tre doser. Twinrix Adult er indisert for bruk til ikke-immune voksne og ungdommer, 16 år og eldre. Twinrix Paediatric er indisert for bruk til barn og ungdommer fra 1 år til og med 15 år. Beskyttelse oppnås hos mer enn 95 % av de vaksinerte 1-2 uker etter basisvaksinasjon med to doser hepatitt A+B kombinasjonsvaksine. Etter fullvaksinering av voksne med 3 doser hepatitt A+B-vaksine varer beskyttelsen mot hepatitt A i flere tiår. 1

Vaksinasjon skal utsettes hos individer med akutt, alvorlig febersykdom.
De hyppigst rapporterte bivirkningene etter Twinrix Adult administrasjon, med bruk av 0, 1, 6 måneders standard vaksinasjonsskjema, er smerte og rødhet som forekommer i en per dose frekvens på henholdsvis 37.6% og 17.0%. De hyppigst rapporterte bivirkningene etter Twinrix Paediatric administrering er smerte og rødhet som forekommer i en per dose frekvens på henholdsvis 28.5% og 11.5%.
1

Hva er hepatitt A?

Hepatitt A er en infeksjonssykdom som kan ramme leveren. Sykdommen forårsakes av hepatitt A-viruset. Den vanligste smitteveien er via mat (særlig salater, frukt og annen rå mat) og drikke, men man kan også smittes gjennom indirekte kontakt, som for eksempel ved å svømme i vann som er forurenset av kloakk. Symptomer på hepatitt A inntreffer tre til seks uker etter kontakt med viruset. De første symptomene består av kvalme, feber og smerte. Etter noen dager kan det hvite i øynene og huden bli gulaktig (gulsott). Symptomene kan variere i styrke og type. Små barn vil kanskje ikke utvikle gulsott. De fleste blir helt friske, men sykdommen er vanligvis alvorlig nok til at mennesker er syke i omtrent en måned. 2Gå til sykdomsinfo.no for mer informasjon om hepatitt A.

Hva er hepatitt B?

Hepatitt B-virus forårsaker akutt leverbetennelse, men kan også føre til en vedvarende infeksjon hvor personen blir bærer av viruset. Viruset smitter gjennom kontakt med kroppsvæske som blod, sæd, vaginalsekreter eller spytt fra smittede personer. Symptomer og grad av sykdom varierer med alder. Små barn som smittes har lite symptomer, men høy risiko for å bli vedvarende (kroniske) bærere av hepatitt B-viruset. Større barn og voksne som smittes får oftere sykdom, men de blir sjelden kroniske bærere av viruset. De første symptomene er influensalignende symptomer, magesmerter, oppkast og kvalme, og inntrer vanligvis 2-3 måneder etter smittetidspunktet. Etter hvert kan man få gul farge i huden. Alvorlighetsgraden ved akutt sykdom varierer fra beskjedne symptomer til full leversvikt. Kronisk infeksjon gir vanligvis ingen symptomer, men 15-25 % av kroniske bærere av hepatitt B utvikler skrumplever eller kreft i leveren. På verdensbasis dør ca 1 million mennesker hvert år av hepatitt B. I Norge er det høyere forekomst av bærertilstand blant innvandrere fra land med høy forekomst av hepatitt B, enn i den øvrige norske befolkningen. 3

Gjennomgått hepatitt B-sykdom gir livsvarig beskyttelse.