Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Shingrix packshot

Det här är SHINGRIX

SHINGRIX är indicerat för skydd mot herpes zoster (HZ) och HZ-relaterade komplikationer, som postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna som är 50 år eller äldre. Använd SHINGRIX i enlighet med officiella rekommendationer. 1

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller någon annan komponent i vaccinet. 1

Referenser:

  1. SHINGRIX produktresumé oktober 2019. Fass.se
  2. Simon KA;Proceedings Biological sciences;2015;282.
  3. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372(22):2087-96.
  4. Chlibek R, Smetana J, Pauksens K, Rombo L, Van den Hoek JAR, Richardus JH, et al. Safety and immunogenicity of three different formulations of an adjuvanted varicella-zoster virus subunit candidate vaccine in older adults: a phase II, randomized, controlled study. Vaccine. 2014 Mar;32(15):1745-53.
  5. Bharucha T, Ming D, Breuer J. A critical appraisal of 'SHINGRIX', a novel herpes zoster subunit (HZ/su or GSK1437173A) vaccine for varicella zoster virus. Hum Vaccin lmmunother. Forthcoming 2017. doi: 10.1080/21645515.2017.1317410.