Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Överaktiv JAK-STAT-signalering är en nyckelfaktor vid myelofibros1,2

Diagram depicting JAK1 and JAK2 activation through interleukin/interferon interaction with cytokine receptors and JAK2 activation through ligand interaction with EPOR/MPL, inducing STAT5 phosphorylation leading to splenomegaly.
Diagram depicting JAK1 and JAK2 activation through interleukin/interferon interaction with cytokine receptors and JAK2 activation through ligand interaction with EPOR/MPL, inducing STAT5 phosphorylation leading to splenomegaly.
 • Konstitutionella symptom som drivs av ökade nivåer av cirkulerande inflammatoriska cytokiner tillskrivs alltmer en överaktiv JAK1-signalering1
 • Överaktiv JAK2-signalering har sammankopplats med splenomegali hos patienter med myelofibros (MF).2

Signalvägar bortom JAK-STAT undersöks för att ytterligare förstå de faktorer som kan bidra till huvudmanifestationerna av MF, inklusive cytopenier3,4

 • ACVR1

  Aktivin A-receptor typ 1-genen, som kodar för aktivinreceptorliknande kinas-2 (ALK2), är involverad i signalering av benmorfogenetiskt protein (BMP). ALK2-aktivering leder till ökad hepcidinproduktion, vilket i sin tur främjar anemi.5,6

 • BCL-2/BCL-XL

  Myeloproliferativa neoplasier (MPN) med Janus-kinas 2-mutationer (JAK2) tros vara beroende av B-cells lymfom 2 (Bcl-2) och B-cells lymfom-extra stora (Bcl-xL) proteiner för överlevnad. Överuttryck av dessa proteiner kan hjälpa muterade celler att undvika apoptos och fortsätta föröka sig.7,8

 • BET

  BET-proteiner (Bromodomain och extra-terminal domain) är epigenetiska läsare som tros bidra till progressionen av MF på grund av inblandning i flera signalvägar. Aktivering av BET har visat sig öka kärnfaktorn kappa-light-chain-enhancer av aktiverad B-cellssignallering (NF-KB) och därmed ökad inflammation.9

 • PI3K/AKT

  Avvikande aktivering av signalvägen för fosfatidylinositol 3-kinas (PI3K) och proteinkinas B (Akt) förekommer vid cancer och andra sjukdomar som involverar immunbrist och vävnadsöverväxt. Akt-aktivering leder till tillväxt av normala eller maligna celler medan aktivering av PI3K-vägen kan främja produktionen av proinflammatoriska cytokiner.10,11

 • TELOMERAS

  Telomeras är ett enzym som upprätthåller telomerlängden i snabbdelande celler. Uppreglerad telomerasaktivitet, som har observerats i myeloproliferativa neoplasier (MPN), tros möjliggöra telomerlängdsbevarande och cellöverlevnad i snabbdelande celler.12

 • TGF-β

  Uttrycket av transformerande tillväxtfaktor beta (TGF-β) är förhöjt hos patienter med primär myelofibros (PMF) jämfört med personer utan PMF. Förutom att inducera fibros har TGF-β visat sig hämma hematopoies och ha en negativ inverkan på erytroiddifferentiering.13

Förkortningar

EPOR, erytropoietinreceptor; JAK, Janus-kinas; JAK-STAT, Janus kinas-signalgivare och aktivator av transkription; MPL, myeloproliferativt leukemivirus; P, fosforylering; STAT, signalgivare och aktivator av transkription.

Referenser

 1. Tremblay D, et al. Ann Hematol. 2020;99(7):1441-1451.
 2. Mascarenhas J. Leuk Lymphoma. 2015;56(9):2493-2497.
 3. Schieber M, et al. Blood Cancer J. 2019;9(9):74.
 4. Naymagon L, Mascarenhas J. HemaSphere. 2017;1(1):e1.
 5. Aykul S, et al. J Clin Invest. 2022;132(12):e153792.
 6. Valer JA, et al. Cells. 2019;8(11):1366.
 7. Tognon R, et al. J Hematol Oncol. 2012;5:2.
 8. Petiti J, et al. J Cell Mol Med. 2020;24(18):10978-10986.
 9. Kleppe M, et al. Cancer Cell. 2018;33(1):29-43.e7.
 10. Bartalucci N, et al. J Cell Mol Med. 2013;17(11):1385-1396.
 11. Fruman DA, et al. Cell. 2017;170(4):605-635.
 12. Tefferi A, et al. N Engl J Med. 2015;373(10):908-919.
 13. Ceglia I, et al. Exp Hematol. 2016;44(12):1138-1155.e4.

© 2023 GSK. Alla rättigheter förbehålles GlaxoSmithKline AB, Box 516, SE-169 29 Solna, Sverige.

Varumärken ägs eller licensieras av GSK. ©2023 GSK eller licensgivare.

Last updated: September 2023 | NP-SE-MML-WCNT-230001