Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Fisk i skål

BEHOVEN VID MYELOFIBROS ÄR OUPPFYLLDA

Myelofibrospatienter (MF) uppvisar betydande heterogenitet i symptom och sjukdomsförlopp. Ytterligare forskning behövs för att hantera hela skalan med huvudmanifestationer av MF.1,2

Patienter med MF kan uppleva olika manifestationer av sjukdomen, inklusive konstitutionella symptom, splenomegali, och cytopenier som anemi och trombocytopeni.3

Dessa kan ha en betydande inverkan på patientens livskvalitet och prognos3-6

Förkortningar

JAK-STAT, Janus kinas-signalgivare och aktivator av transkription.

Referenser

  1. Verstovsek S, et al. Ann Hematol. 2020;99(11):2555-2564.
  2. Schieber M, et al. Blood Cancer J. 2019;9(9):74.
  3. Mughal Tl, et al. Int J Gen Med. 2014;7:89-101.
  4. Naymagon L, Mascarenhas J. HemaSphere. 2017;1(1):e1.
  5. Scotch AH, et al. Leuk Res. 2017;63:34-40.
  6. Randhawa J, et al. J Hematol Oncol. 2012;5:43.

Varumärken ägs eller licensieras av GSK. ©2023 GSK eller licensgivare.

Last updated: September 2023 | NP-SE-MML-WCNT-230001