Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

BEXSERO: Aktuality

Aktuální události a informace ze života vakcíny.

Významný krok v boji proti invazivnímu meningokokovému onemocnění

Novela Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění rozšířila od ledna 2024 úhradu očkování proti meningokokům pro věkovou skupinu adolescentů. Očkování proti meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.*

*Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

Itálie Itálie

DATA Z ITÁLIE2

Už jste viděli výsledky očkování vakcínou BEXSERO v rámci regionálního očkovacího programu v Itálii?2

  • Zkušenosti z italských regionů Toskánsko a Benátsko podporují časnější zahájení očkování kojenců a malých dětí vakcínou BEXSERO.2
  • U kojenců a malých dětí v italských regionech Toskánsko a Benátsko dosáhla vakcína BEXSERO více než 90 % odhadované účinnosti.2
Itálie Itálie

DATA Z PORTUGALSKA3

Už jste se seznámili s odhadovanou účinností vakcíny BEXSERO u plně očkovaných kojenců, dětí a adolescentů v Portugalsku?3

  • Vakcína BEXSERO v Portugalsku prokázala více než 79% odhadovanou účinnost v této věkové skupině.
    (Míra pravděpodobnosti, 0.21 [95% CI, 0.08-0.55]).3
Portugalsko Portugalsko

Reference

  1. SPC Bexsero, dostupné na www.gskkompendium.cz
  2. Azzari C, Moriondo M, Nieddu F, et al. Effectiveness and impact of the 4CMenB vaccine against group B meningococcal disease in two Italian regions using different vaccination schedules: a five-year retrospective observational study (2014-2018). Vaccines 2020;8[469]: doi:10.3390/vaccines8030469.
  3. Rodrigues FMP, Marlow R, Simões MJ, Danon L, Ladhani S, Finn A. Association of use of a meningococcus group B vaccine with group B invasive meningococcal disease among children in Portugal. JAMA. 2020;324(21):2187-2194. doi:10.1001/jama.2020.20449

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GSK, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Schváleno leden/2024 PM-CZ-BEX-WCNT-220004