Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Zkušenosti z reálného použití

Vakcína Bexsero disponuje daty z reálného použití, které je vhodné vzít v úvahu, když očkujete své pacienty proti meningokokovému onemocnění způsobenému skupinou B (MenB). Seznámení s těmito daty vám pomůže lépe porozumět tomu, jak může vakcína Bexsero chránit vaše pacienty v praxi.

Vakcína Bexsero prokázala efekt v hromadné očkovací kampani proti onemocnění MenB v regionu Saguenay-Lac-Saint-Jean v kanadském Québecu 1

V regionu Saguenay-Lac-Saint-Jean v kanadském Québecu bylo v roce 2014 v reakci na nárůst počtu onemocnění MenB imunizováno 83 % populace ve věku 2 měsíců až 20 let (cca 59 500 osob) alespoň jednou dávkou vakcíny Bexsero. 1

Během čtyř let po zahájení očkovací kampaně se výskyt onemocnění MenB snížil o 96 % z 11,4 případů na 100 000 osob (v období 2006 - 2014) na 0,4 případů na 100 000 osob (v období 2014-2018) (p < 0,0001).* 1

Tento graf byl nezávisle vytvořen společností GSK z původních údajů.

*Během hodnoceného období došlo k poklesu počtu onemocnění MenB také v ostatních regionech, ve kterých neprobíhala očkovací kampaň (velikost tohoto poklesu v mladších a starších věkových skupinách byla více než 50 %). S ohledem na pokles výskytu MenB na provinční úrovni byl celkový dopad kampaně v SLSJ 86 % [95% CI: -2%,98%]. Dopad kampaně byl většinou patrný v cílové věkové skupině, tzv. herd efekt (kolektivní imunita) u neočkovaných starších dospělých nebyl pozorován.

Díky zavedení vakcíny Bexsero do Národního imunizačního programu Velké Británie se snížil počet případů MenB v Anglii 2

V září 2015 byla vakcína Bexsero zařazena do Národního imunizačního programu ve Velké Británii a byla nabídnuta bezplatně všem kojencům.
Během prvních 20 měsíců bylo v rámci národního imunizačního programu v Anglii vakcínou Bexsero očkováno více než 1 milion dětí majících nárok na očkování proti MenB. 92 ,5 % dětí dokončilo primární imunizaci do svých prvních narozenin a 87 ,9 % obdrželo všechny 3 dávky do 2 let věku (průměrná roční kohorta novorozenců v Anglii je 650 000 dětí). 2

Výsledkem bylo snížení počtu případů IMO B o 75 %. 2

Tento graf byl nezávisle vytvořen společností GSK z původních údajů.

Reference:

  1. Deceuninck G et al. Vaccine. 2019. 37(31):4243–4245.
  2. Ladhani S et al. N Engl J Med. 2020. 383:309–317.

Vakcína Bexsero je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.