Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

A fathering holding his infant child
Invazivní meningokokové onemocnění (IMO)

Invazivní meningokokové onemocnění není časté, ale závažné a život ohrožující onemocnění, kterému lze předcházet očkováním.1

 

IMO charakteristiky

Progrese a příznaky*:

Invazivní meningokoková onemocnění patří mezi nejzávažnější a nejrychleji probíhající onemocnění infekčního původu. I když je počet ročně hlášených případů v porovnání s jinými infekčními onemocněními relativně malý a pohybuje se v posledních letech kolem 70 případů za rok, jde vždy o mimořádně závažnou situaci.

Nepřítomnost jednoznačných specifických časných příznaků IMO může vést v úvodu ke stanovení nesprávné diagnózy. Přes výraznou vyspělost zdravotní péče a pokroky v terapii, je zde stále řada nemocných, u kterých ani adekvátní léčba nedokáže zvrátit nepříznivý průběh onemocnění. Úmrtnost na IMO je kolem 10 % a až 20 % přeživších si do dalšího života nese trvalé následky.2,3

Meningokokové onemocnění se může už během 24–48 hodin rozvinout z počátečních nespecifických příznaků v závažné onemocnění končící až smrtí.1,2

Progrese a příznaky v čase

*známky a příznaky se liší podle věku4

Séroskupiny:

 • IMO je vyvoláno bakterií Neisseria meningitidis, což je gramnegativní diplokok obalený polysacharidovým pouzdrem s patogenními účinky výhradně u lidí.5
 • Podle rozdílného složení polysacharidového pouzdra bylo identifikováno 12 skupin bakterií N. meningitidis, nazvaných séroskupiny.5
 • Polysacharidové pouzdro hraje klíčovou roli pro virulenci bakterie.6
 • Pět těchto séroskupin—A, B, C, W a Y—má na svědomí většinu případů IMO.5

 

Přenos:

 • Bakterie N. meningitidis se přenášejí mezi lidmi kapénkovou cestou.3
 • Onemocnění se šíří přímým kontaktem s orofaryngeálními sekrety nosiče (např. při líbání, kýchání či kašlání). K šíření onemocnění přispívá také velká koncentrace lidí (například studenti na kolejích, vojáci v kasárnách nebo účastníci náboženských poutí)3, 7, 8
 • Inkubační doba onemocnění je 1-8 dní.

 

Nosičství:

 • Přibližně 10 % jedinců z celkové populace jsou asymptomatičtí nosiči N. meningitidis, toto číslo je ale vyšší (často >20 %) u starších adolescentů a mladých dospělých.10
 • U většiny lidí funguje nosičství jako imunizační proces, jehož výsledkem je systémová ochranná protilátková odpověď na specifické séroskupiny.8
 • Průměrná délka nosičství se pohybuje kolem 9,6 měsíce.9

 

Klinické formy IMO:11

Existují tři hlavní klinické formy:

 • meningitida
 • meningokoková sepse
 • kombinace meningokokové sepse a meningitidy

Následky:

Ačkoli je IMO vzácné onemocnění, je potenciálně devastující i pro ty, kteří jej přežijí.1,3

Depiction of stats showing 1 in 10 death rate of patients diagnosed with invasive meningococcal disease (IMD)
Depiction of stats showing 1 in 5 rates of serious sequelae of patients diagnosed with invasive meningococcal disease (IMD)

Smrtnost:

 • Nejvyšší smrtnost má sepse (25 %).9

Přežití IMO – fyzické, kognitivní a psychické následky:

 • Až 20 % přeživších trpí trvalými následky, jako jsou mimo jiné poškození mozku, ztráta sluchu, ztráta končetin či poruchy učení.3,11
 • Rodiče dětí, které prodělaly závažnou formu IMO, uvádějí, že celé měsíce i roky po tomto onemocnění trpěli psychickou tísní.14

Prevence:

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) radí, že nejlepší obranou proti meningokokovému onemocnění je očkování. Pomoci může také zdravý životní styl a vyhýbání se kontaktu s nemocnými lidmi.15

IMO epidemiologie

Klasifikace:
Přibližně 500 000 až 1 200 000 případů IMO globálně za rok5

Výskyt jednotlivých séroskupin Neisseria meningitidis se liší v regionech a jednotlivých zemích16-28, a

Map showing estimated cases of invasive meningococcal disease (IMD) globally

ᵃVýskyt séroskupin nemůže být srovnáván napříč jednotlivývmi státy kvůli variabiltě v dostupných pozorovaných datech. Data o výskytu séroskupin jsou celková data za všechny věkové skupiny. Výsledek v procentech nemusí odpovídat 100 % kvůli zaokrouhlení.

Populace v ohrožení

Invazivní meningokokové onemocnění není časté, ale závažné onemocnění. Ve většině případů se projeví bez varování u lidí, kteří byli předtím zdraví, a může vést k vážným následkům, a dokonce smrti.1,29

Ve vyšší míře jsou nicméně ohroženy následující skupiny:

 • Kojenci a malé děti do 4 let věku: Populace s nejvyšší mírou hlášených případů* potvrzeného IMO.30
 • Dospívající: Populace s nejvyšší mírou nosičství - u devatenáctiletých je míra nosičství nejvyšší, činí 23,7 %, zatímco u kojenců jsou to 4,5 % a u 50letých 7,8 %.10
 • Cestovatelé a vysoce socializující se skupiny
 • Lidé se zdravotním rizikem
*Viz graf: Specifická věková nemocnost meningokokového onemocnění, Česká republika, 2013-2020
Young child looking straight
Konkrétní skupiny se zvýšeným rizikem ohrožení IMO
Child under 5 who is considered at-risk for invasive meningococcal disease (IMD)
Kojenci a malé děti do 4 let věku

Imunitní systém kojenců není zralý a nebyl vystaven tolika patogenům. Také dochází ke snižování hladiny ochranných mateřských protilátek.2,31

Adolescent girl who is considered at-risk for invasive meningococcal disease (IMD)
Dospívající


Větší zapojení dospívajících a mladých dospělých do společenských aktivit, včetně:
- kouření, líbání, návštěv pohostinských zařízení a diskoték, sdílení nápojů, cigaret a nádobí.3,32

Travelers to high-risk areas who are considered at-risk for invasive meningococcal disease (IMD)
Cestování a vysoká koncentrace osob

Cestování do rizikových oblastí a pobyt v prostředí s vysokou koncentrací lidí např. na vysokoškolských kolejích nebo v armádě, přispívá ke zvýšenému riziku získání a šíření bakterií N. meningitidis.3,12,33

Doctor examining infant patient with invasive meningococcal disease (IMD)
Zdravotní riziko


jsou to jedinci:
- s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus/asplenis
mus)
- po autologní a alogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk
- s primárním nebo sekundárním imunodeficitem
- s deficitem terminálního komplementu
- po prodělané bakteriální meningitidě nebo septikémii
- před zahájením léčby eculizumabem34

Výskyt dle věkových skupin:
Bar chart showing incidence of invasive meningococcal disease by age group

Graf zpracován na základě dat: Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav v Praze. Kumulativní surveillance data IMO za období 2013-2020.

Graph
 • IMO CHARAKTERISTIKY

  IMO charakteristiky

  Progrese a příznaky*:

  Invazivní meningokoková onemocnění patří mezi nejzávažnější a nejrychleji probíhající onemocnění infekčního původu. I když je počet ročně hlášených případů v porovnání s jinými infekčními onemocněními relativně malý a pohybuje se v posledních letech kolem 70 případů za rok, jde vždy o mimořádně závažnou situaci.

  Nepřítomnost jednoznačných specifických časných příznaků IMO může vést v úvodu ke stanovení nesprávné diagnózy. Přes výraznou vyspělost zdravotní péče a pokroky v terapii, je zde stále řada nemocných, u kterých ani adekvátní léčba nedokáže zvrátit nepříznivý průběh onemocnění. Úmrtnost na IMO je kolem 10 % a až 20 % přeživších si do dalšího života nese trvalé následky.2,3

   

  Meningokokové onemocnění se může už během 24–48 hodin rozvinout z počátečních nespecifických příznaků v závažné onemocnění končící až smrtí.1,2

  Progrese a příznaky v čase

  *známky a příznaky se liší podle věku4

  Séroskupiny:

  • IMO je vyvoláno bakterií Neisseria meningitidis, což je gramnegativní diplokok obalený polysacharidovým pouzdrem s patogenními účinky výhradně u lidí.5
  • Podle rozdílného složení polysacharidového pouzdra bylo identifikováno 12 skupin bakterií N. meningitidis, nazvaných séroskupiny.5
  • Polysacharidové pouzdro hraje klíčovou roli pro virulenci bakterie.6
  • Pět těchto séroskupin—A, B, C, W a Y—má na svědomí většinu případů IMO.5

   

  Přenos:

  • Bakterie N. meningitidis se přenášejí mezi lidmi kapénkovou cestou.3
  • Onemocnění se šíří přímým kontaktem s orofaryngeálními sekrety nosiče (např. při líbání, kýchání či kašlání). K šíření onemocnění přispívá také velká koncentrace lidí (například studenti na kolejích, vojáci v kasárnách nebo účastníci náboženských poutí)3, 7, 8
  • Inkubační doba onemocnění je 1-8 dní.

   

  Nosičství:

  • Přibližně 10 % jedinců z celkové populace jsou asymptomatičtí nosiči N. meningitidis, toto číslo je ale vyšší (často >20 %) u starších adolescentů a mladých dospělých.10
  • U většiny lidí funguje nosičství jako imunizační proces, jehož výsledkem je systémová ochranná protilátková odpověď na specifické séroskupiny.8
  • Průměrná délka nosičství se pohybuje kolem 9,6 měsíce.9

   

  Klinické formy IMO:11

  Existují tři hlavní klinické formy:

  • meningitida
  • meningokoková sepse
  • kombinace meningokokové sepse a meningitidy

  Následky:

  Ačkoli je IMO vzácné onemocnění, je potenciálně devastující i pro ty, kteří jej přežijí.1,3

  Depiction of stats showing 1 in 10 death rate of patients diagnosed with invasive meningococcal disease (IMD)
  Depiction of stats showing 1 in 5 rates of serious sequelae of patients diagnosed with invasive meningococcal disease (IMD)

  Smrtnost:

  • Nejvyšší smrtnost má sepse (25 %).9

  Přežití IMO – fyzické, kognitivní a psychické následky:

  • Až 20 % přeživších trpí trvalými následky, jako jsou mimo jiné poškození mozku, ztráta sluchu, ztráta končetin či poruchy učení.3,11
  • Rodiče dětí, které prodělaly závažnou formu IMO, uvádějí, že celé měsíce i roky po tomto onemocnění trpěli psychickou tísní.14

  Prevence:

  Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) radí, že nejlepší obranou proti meningokokovému onemocnění je očkování. Pomoci může také zdravý životní styl a vyhýbání se kontaktu s nemocnými lidmi.15

 • IMO EPIDEMIOLOGIE

  IMO epidemiologie

  Klasifikace:
  Přibližně 500 000 až 1 200 000 případů IMO globálně za rok5

  Výskyt jednotlivých séroskupin Neisseria meningitidis se liší v regionech a jednotlivých zemích16-28, a

  Map showing estimated cases of invasive meningococcal disease (IMD) globally

  ᵃVýskyt séroskupin nemůže být srovnáván napříč jednotlivývmi státy kvůli variabiltě v dostupných pozorovaných datech. Data o výskytu séroskupin jsou celková data za všechny věkové skupiny. Výsledek v procentech nemusí odpovídat 100 % kvůli zaokrouhlení.

 • POPULACE V OHROŽENÍ

  Young child looking straight

  Populace v ohrožení

  Invazivní meningokokové onemocnění není časté, ale závažné onemocnění. Ve většině případů se projeví bez varování u lidí, kteří byli předtím zdraví, a může vést k vážným následkům, a dokonce smrti.1,29

  Ve vyšší míře jsou nicméně ohroženy následující skupiny:

  • Kojenci a malé děti do 4 let věku: Populace s nejvyšší mírou hlášených případů* potvrzeného IMO.30
  • Dospívající: Populace s nejvyšší mírou nosičství - u devatenáctiletých je míra nosičství nejvyšší, činí 23,7 %, zatímco u kojenců jsou to 4,5 % a u 50letých 7,8 %.10
  • Cestovatelé a vysoce socializující se skupiny
  • Lidé se zdravotním rizikem
  *Viz graf: Specifická věková nemocnost meningokokového onemocnění, Česká republika, 2013-2020
  Konkrétní skupiny se zvýšeným rizikem ohrožení IMO
  Child under 5 who is considered at-risk for invasive meningococcal disease (IMD)
  Kojenci a malé děti do 4 let věku

  Imunitní systém kojenců není zralý a nebyl vystaven tolika patogenům. Také dochází ke snižování hladiny ochranných mateřských protilátek.2,31

  Adolescent girl who is considered at-risk for invasive meningococcal disease (IMD)
  Dospívající

  Větší zapojení dospívajících a mladých dospělých do společenských aktivit, včetně:
  - kouření, líbání, návštěv pohostinských zařízení a diskoték, sdílení nápojů, cigaret a nádobí.3,32

  Travelers to high-risk areas who are considered at-risk for invasive meningococcal disease (IMD)v
  Cestování a vysoká koncentrace osob

  Cestování do rizikových oblastí a pobyt v prostředí s vysokou koncentrací lidí např. na vysokoškolských kolejích nebo v armádě, přispívá ke zvýšenému riziku získání a šíření bakterií N. meningitidis.3,12,33

  Doctor examining infant patient with invasive meningococcal disease (IMD)
  Zdravotní riziko

  jsou to jedinci:
  - s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus/asplenismus)
  - po autologní a alogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk
  - s primárním nebo sekundárním imunodeficitem
  - s deficitem terminálního komplementu
  - po prodělané bakteriální meningitidě nebo septikémii
  - před zahájením léčby eculizumabem
  34

  Výskyt dle věkových skupin:
  Bar chart showing incidence of invasive meningococcal disease by age group

  Graf zpracován na základě dat: Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav v Praze. Kumulativní surveillance data IMO za období 2013-2020.

  Graph

Reference:

 1. Pelton SI. Meningococcal disease awareness: clinical and epidemiological factors affecting prevention and management in adolescents. J Adolesc Health.2010;46:S9–S15.
 2. Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens DS et al, Meningococcal Disease, N Engl J Med, 2001;344:1378-1388
 3. World Health Organization. Meningococcal meningitis. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningococcal-meningitis. Naposledy navštíveno v únoru 2021.
 4. Thompson MJ, et al., Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents Lancet. 2006;367(9508):397-403
 5. Gabutti G, Stefanati A, Kuhdari P. Epidemiology of Neisseria meningitidis infections: case distribution by age and relevance of carriage. J Prev Med Hyg. 2015;56(3):E116–E120.
 6. Harrison LH, Trotter CL, Ramsay ME, Global epidemiology of meningococcal disease, Vaccine, 2009;27(Suppl2):B51-B63
 7. Dull PM, et al., Neisseria meningitidis Serogroup W-135 Carriage among US Travelers to the 2001 Hajj, J Infect Dis. 2005;1919:33-39
 8. Centers for Disease Control and Prevention. Manual for the surveillance of vaccine-preventable diseases. Chapter 8: Meningococcal Disease. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, 2008 k dispozici na adrese https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt08-mening.html.
 9. Pavelka J, Homola L. Invazivní meningokoková onemocnění. Pediatr. praxi. 2017; 18(3): 150–154
 10. Christensen H, May M, Bowen L, Hickman M, Trotter CL. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis [published correction appears in Lancet Infect Dis. 2011 Aug;11(8):584]. Lancet Infect Dis. 2010;10(12):853–861.
 11. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Chapter 14: Meningococcal Disease. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington D.C. Public Health Foundation, 2015
 12. World Health Organization (WHO). Weekly epidemiological report. No. 47. (2011) 521-540.
 13. Viner RM, Booy R, Johnson H, et al. Outcomes of invasive meningococcal serogroup B disease in children and adolescents (MOSAIC): a case-control study. Lancet Neurol. 2012;11(9):774–783.
 14. Ehrlich TR et al., Long-term psychological distress in parents of child survivors of severe meningococcal disease, Pediatr Rehabil., 2005;8(3):220-224
 15. Centers for Disease Control and Prevention. Meningococcal Disease: Prevention. https://www.cdc.gov/meningococcal/about/prevention.html. Naposledy navštíveno v únoru 2021.
 16. Government of Canada, 2017. Vaccine Preventable Disease: Surveillance Report to December 31, 2015.
 17. Centers for Disease Control and Prevention, 2017. Enhanced meningococcal disease surveillance report, 2017.
 18. Instituto Nacional de la Salud, Grupo de Microbiologia, 2018. Vigilancia por laboratorio Neisseria meningitidis (aislaminetos invasores) periodo 1987–2017.
 19. Meningite – Casos Confirmados Notificadoes No Sistema de Informacao de Agravos de Notificacao. 2018 Brasil. TabNet.Datasus;2018; http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/meninbr.def
 20. Servicio Bacteriología Clínica-Departamento Bacteriología-INEI-ANLIS, Malbrán CG, 2018. Información sobre la vigilancia de las neumonías y meningitis bacterianas. SIREVA II. OPS. 2018.
 21. European Centre for Disease Prevention and Control. Invasive meningococcal disease. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2017. Stockholm: ECDC, 2019.
 22. Ceyhan M et al. Open Forum Infect Dis. 2018;5(Suppl 1):S246 and poster 682 presented at: IDWeek 2018; October 3–7; San Francisco, CA, USA.
 23. Memish Z, Al Hakeem R, Al Neel O, Danis K, Jasir A, Eibach D. Laboratory-confirmed invasive meningococcal disease: effect of the Hajj vaccination policy, Saudi Arabia, 1995 to 2011. Euro Surveill. 2013;18(37):20581.
 24. World Health Organization (WHO). Weekly epidemiological report 2016;91:209–216.
 25. National Institute for Communicable Diseases, 2017. GERMS–South Africa Annual Report 2017. (Accessed October 2019).
 26. Fukusumi M, Kamiya H, Takahashi H, et al. National surveillance for meningococcal disease in Japan, 1999-2014. Vaccine. 2016;34(34):4068–4071.
 27. Australian Government Department of Health. Invasive meningococcal disease national surveillance report. Q4 2018.
 28. New Zealand Public Heath Surveillance ESR Invasive Meningococcal Disease Report 19 Dec 2018
 29. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention and control of meningococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. 2013;62(RR-2):1–28.
 30. Křížová P. et al. Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2018. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(3): 92–101
 31. Judelsohn R & Marshall GS. The Burden of Infant Meningococcal Disease in the United States. J Pediatric Infect Dis Soc.2012;1(1):64-73
 32. Imrey, PB. et al., Meningococcal carriage, alcohol consumption and campus bar patronage in a serogroup C meningococcal disease outbreak, J Clin Microbiol, 1995;33(12):3133-3137
 33. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention and control of meningococcal disease. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. 2005;54(RR-7):1–21.
 34. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, Praha dne 1.6.2020

Vakcína Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce je vakcína proti meningokokům skupiny B (rDNA, komponentní, adsorbovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Schváleno prosinec / 2021 PM-CZ-BEX-WCNT-200022