Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

NA
Doporučte vakcínu proti pásovému oparu, která je speciálně vyvinutá tak, aby zohlednila pokles imunity vůči VZV+ související s věkem.1-3

Vakcína SHINGRIX dosáhla > 90% účinnosti proti pásovému oparu ve všech věkových skupinách ve věku ≥ 50 let - na základě dat sdružených ze 2 velkých randomizovaných kontrolovaných studií fáze 3.1,4,5

+VZV = varicella zoster virus

NA

Co je léčivý přípravek SHINGRIX?

Vakcína Shingrix je indikována k prevenci herpes zoster (HZ) a postherpetické neuralgie (PHN) u:

  • dospělých ve věku 50 let nebo starších;
  • dospělých ve věku 18 let nebo starších se zvýšeným rizikem HZ.1

Použití vakcíny Shingrix se má řídit místním oficiálním doporučením.1

Vakcína SHINGRIX nesmí být aplikována jedincům se známou hypersenzitivitou na kteroukoliv složku vakcíny (viz bod 6.1 SPC přípravku) nebo jedincům, u nichž se po předchozím očkování vakcínou SHINGRIX projevily známky hypersenzitivity.1

Zjistěte více o mechanismu účinku vakcíny SHINGRIX

SHINGRIX má jedinečné složení, které zohledňuje s věkem související pokles imunity proti pásovému oparu.1-3

Příbalová informace přípravku SHINGRIX

SPC přípravku SHINGRIX

Zjistěte více o vakcíně SHINGRIX

+VZV = varicella zoster virus

*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

References

  1. Souhrn údajů o přípravku SHINGRIX (SPC), dostupné z: www.gskkompendium.cz
  2. Chlibek R, Smetana J, Pauksens K, Rombo L, Van den Hoek JA, Richardus JH, et al. Safety and immunogenicity of three different formulations of an adjuvanted varicella- zoster virus subunit candidate vaccine in older adults: a phase II, randomized, controlled study. Vaccine. 2014 Mar;32 (15):1745-53.
  3. Leroux-Roels I, Leroux-Roels G, Clement F, Vandepapelière P, Vassilev V, Ledent E, Heineman TC. A phase 1 /2 clinical trial evaluating safety and immunogenicity of a varicella zoster glycoprotein e subunit vaccine candidate in young and older adults. J Infect Dis. 2012 Oct;206 (8):1280-90.
  4. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372 (22):2087-96.
  5. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375 (11):1019-32.
  6. Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40
  7. Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom . Epidemiol infecti. 2009 137 38-472.
  8. Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med. 2007 Mar;356 (13):1338-43.

Vakcína Shingrix prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti pásovému oparu (rekombinantní, adjuvovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

SHINGRIX ochranná známka je vlastněná nebo licencovaná skupinou společností GSK. © 2023 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.

PM-CZ-SGX-WCNT-230005
Datum přípravy: 12/2023