Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

NA

Připomíná Vám některý z těchto pacientů ve věku ≥ 50 let některé pacienty z Vaší ordinace?

Doporučte jim SHINGRIX (vakcínu proti herpes zoster, rekombinantní, adjuvovanou) při jejich příští návštěvě.1

NA

Seznamte se s Janou*

Cítí se zdravá, ale přesto je ohrožena.1,2

Kdo jsou lidé v jejím okolí?

 • Její manžel a 2 děti na střední škole;
 • zaměstnanci v jejím květinářství;
 • její parťáci na běhání.

Životní styl:

Jí zdravě, každý den chodí na procházky a několikrát týdně běhá.

Anamnéza:

Žádné aktuální zdravotní problémy.

Interakce s lékařem:

Pečlivě dochází na pravidelné lékařské prohlídky a proaktivně diskutuje o změnách životního stylu, které jí pomohou udržet si kvalitní a zdravý život.

Příležitost k doporučení:

Při diskuzi o prevenci během pravidelné prohlídky.

Doporučte SHINGRIX, protože:

Ohledně svého zdraví je vždy proaktivní.

*Nejedná se o skutečnou osobu

NA

Seznamte se s Romanem*

Přistupuje aktivně k životu

Kdo jsou jeho blízcí?

 • Jeho manželka a 2 děti, které nedávno dostudovaly vysokou školu;
 • jeho matka, trpící demencí a potřebující značnou péči.

Životní styl:

Snaží se jíst zdravě a pravidelně cvičit, několikrát týdně chodí na procházky.

Anamnéza:

CHOPN

Interakce s lékařem:

Věří svému ošetřujícímu lékaři a následuje jeho doporučení.

Příležitost k doporučení:

Během kontroly CHOPN.

Doporučte SHINGRIX, protože:

Má představu o své budoucnosti a nechce, aby ji negativně ovlivnil pásový opar.

*Nejedná se o skutečnou osobu

NA

Seznamte se s Karlem*

Vždy dává přednost péči o druhé před sebou samým.

Kdo jsou jeho blízcí?

 • Jeho manželka, 3 děti a rodiče, kteří s ním žijí;
 • jeho tým v místním obchodě s potravinami;
 • lidé v jeho sousedství, kterým pomáhá prostřednictvím programu potravin pro potřebné.

Životní styl:

Nejí zdravě a obvykle je příliš vytížen na to, aby cvičil.

Anamnéza:

Diabetes 2. typu.

Interakce s lékařem:

Zdráhá se navštívit lékaře a chodí k němu jen několikrát ročně, aby zkontroloval hladinu glykovaného hemoglobinu.

Příležitost k doporučení:

Během kontroly glykovaného hemoglobinu.

Doporučte SHINGRIX, protože:

On sám na prevenci nemyslí.

*Nejedná se o skutečnou osobu

NA

Seznamte se s Jiřím*

Stárne, ale prevence pásového oparu není prioritou.2

Kdo jsou jeho blízcí?

 • Jeho manželka a dcera, která je lékařkou;
 • jeho studenti a členové fakulty na univerzitě, kde pracuje;
 • jeho vnoučata, která pravidelně navštěvuje alespoň jednou týdně.

Životní styl:

Nemá dostatek fyzické aktivity a stává se méně pohyblivým.

Anamnéza:

Kardiovaskulární (KV) onemocnění.

Interakce s lékařem:

Příliš se spoléhá na lékařské rady své dcery.

Příležitost k doporučení:

Během plánovaných prohlídek jeho KV onemocnění.

Doporučte SHINGRIX, protože:

Má toho ještě hodně co naučit a předat a nechce, aby mu tento čas narušil pásový opar.

*Nejedná se o skutečnou osobu

NA

Seznamte se s Marií*

Má tolik zdravotních problémů, že na pásový opar nemyslí.2

Kdo jsou její blízcí?

 • Její 4 děti a 8 vnoučat;
 • její blízký okruh přátel v okolí.

Životní styl:

Občas se jde projít do parku, dodržuje zdravou stravu s nízkým obsahem cholesterolu.

Anamnéza:

Vysoký cholesterol, makulární degenerace, hypertenze.

Interakce s lékařem:

Je zahlcena návštěvami u různých specialistů, nechodí dostatečně ke svému praktickému lékaři.

Příležitost k doporučení:

Během návštěvy praktického lékaře, když si jde pro doporučení k návštěvě specialisty.

Doporučte SHINGRIX, protože:

Nechce, aby se navíc strachovala ještě o pásový opar.

*Nejedná se o skutečnou osobu

Zjistěte více o vakcíně SHINGRIX

Reference

 1. Souhrn údajů o přípravku SHINGRIX (SPC), dostupné z: www.gskkompendium.cz
 2. Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med. 2007 Mar;356 (13):1338-43.
 3. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372 (22):2087-96.
 4. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375 (11):1019-32.
 5. Chlibek R, Smetana J, Pauksens K, Rombo L, Van den Hoek JA, Richardus JH, et al. Safety and immunogenicity of three different formulations of an adjuvanted varicella-zoster virus subunit candidate vaccine in older adults: a phase II, randomized, controlled study. Vaccine. 2014 Mar;32 (15):1745-53.
 6. Leroux-Roels I, Leroux-Roels G, Clement F, Vandepapelière P, Vassilev V, Ledent E, Heineman TC. A phase 1 /2 clinical trial evaluating safety and immunogenicity of a varicella zoster glycoprotein e subunit vaccine candidate in young and older adults. J Infect Dis. 2012 Oct;206 (8):1280-90. 

Vakcína Shingrix prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti pásovému oparu (rekombinantní, adjuvovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.comwww.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

SHINGRIX ochranná známka je vlastněná nebo licencovaná skupinou společností GSK.
© 2023 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.

PM-CZ-SGX-WCNT-220001 | Datum přípravy: 01/2024