Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Tím, že zabránila vzniku pásového oparu, vakcína SHINGRIX (vakcína proti viru herpes zoster, rekombinantní, adjuvovaná) výrazně snížila riziko postherpetické neuralgie (PHN).1,2

13 881 pacientů obdrželo vakcínu SHINGRIX ve dvou randomizovaných kontrolovaných studiích fáze 3, a hlášeny byly pouze 4 případy PHN. Všechny čtyři případy se vyskytly u pacientů ve věku 70 let a starších.1

Table showing SHINGRIX efficacy against post-herpetic neuralgia in adults 50 and older and adults 70 and older. 13,881 patients received SHINGRIX in two phase 3 randomised control trials and only 4 cases of PHN were reported. All four cases were in patients 70 years of age or older.1 Table showing SHINGRIX efficacy against post-herpetic neuralgia in adults 50 and older and adults 70 and older. 13,881 patients received SHINGRIX in two phase 3 randomised control trials and only 4 cases of PHN were reported. All four cases were in patients 70 years of age or older.1

Tuto tabulku vytvořila nezávisle společnost GSK na základě originálních dat. Stejné výsledky poprvé publikovali Cunningham et al. 2016.
HZ = herpes zoster; PHN = postherpetická neuralgie, IC = interval spolehlivosti, mTVC (modified Total Vaccinated Cohort) = modifikovaná celková očkovaná kohorta

Sdružená data ze dvou velkých randomizovaných kontrolovaných studií fáze 3: ZOE-50 (subjekty ve věku 50 let a starší) a ZOE-70 (subjekty ve věku 70 let a starší). 13 881 pacientů dostalo vakcínu SHINGRIX (mTVC).1
Ve skupině SHINGRIX byly hlášeny 4 případy PHN. Všechny 4 případy PHN se vyskytly u subjektů ve věku 70 let a starších.1
PHN byla definována jako bolest spojená s HZ hodnocená v dotazníku Zoster Brief Pain Inventory jako 3 a vyšší na stupnici 0–10, vyskytující se nebo přetrvávající déle než 90 dní po nástupu vyrážky.1,2

In the pooled analysis of ZOE-50 and ZOE-70, SHINGRIX significantly reduce these HZ-related complications versus placebo by 93.7% (95% CI: 59.5; 99.9) and 91.6% (95% CI: 43.3; 99.8) in adults ≥50 years (1 vs.16 cases) and adults ≥70 years (1 vs.12 cases), respectively.3,4 In the pooled analysis of ZOE-50 and ZOE-70, SHINGRIX significantly reduce these HZ-related complications versus placebo by 93.7% (95% CI: 59.5; 99.9) and 91.6% (95% CI: 43.3; 99.8) in adults ≥50 years (1 vs.16 cases) and adults ≥70 years (1 vs.12 cases), respectively.3,4

SNÍŽENÍ DALŠÍCH KOMPLIKACÍ SOUVISEJÍCÍCH S PÁSOVÝM OPAREM1,2
Hodnocené komplikace související s HZ byly: HZ vaskulitida, diseminované onemocnění, onemocnění očí, neurologické onemocnění (včetně mrtvice) a onemocnění vnitřních orgánů. V souhrnné analýze ZOE-50 a ZOE-70 vakcína SHINGRIX výrazně snížila výskyt těchto komplikací souvisejících s HZ, v porovnání s placebem o 93,7 % (95% IS: 59,5; 99,9), resp. 91,6 % (95% IS: 43,3; 99,8) u dospělých ve věku 50 let nebo starších (1 oproti 16 případům) a u dospělých ve věku 70 let nebo starších (1 oproti 12 případům).1,2

HZ = herpes zoster; PHN = postherpetická neuralgie, IC = interval spolehlivosti, mTVC (modified Total Vaccinated Cohort) = modifikovaná celková očkovaná kohorta

Zjistěte více o vakcíně SHINGRIX

HZ = herpes zoster
VZV = varicella zoster virus
PHN = postherpetická neuralgie
*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

References

  1. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375 (11):1019-32.
  2. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372 (22):2087-96.
  3. Souhrn údajů o přípravku SHINGRIX (SPC), dostupné z: www.gskkompendium.cz
  4. Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40
  5. Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom. Epidemiol infecti. 2009 137 38-472.
  6.  Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med. 2007 Mar;356 (13):1338-43.
  7. Chlibek R, Smetana J, Pauksens K, Rombo L, Van den Hoek JA, Richardus JH, et al. Safety and immunogenicity of three different formulations of an adjuvanted varicella- zoster virus subunit candidate vaccine in older adults: a phase II, randomized, controlled study. Vaccine. 2014 Mar;32 (15):1745-53.
  8. Leroux-Roels I, Leroux-Roels G, Clement F, Vandepapelière P, Vassilev V, Ledent E, Heineman TC. A phase 1 /2 clinical trial evaluating safety and immunogenicity of a varicella zoster glycoprotein e subunit vaccine candidate in young and older adults. J Infect Dis. 2012 Oct;206 (8):1280-90.

Vakcína Shingrix prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti pásovému oparu (rekombinantní, adjuvovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

SHINGRIX ochranná známka je vlastněná nebo licencovaná skupinou společností GSK. © 2023 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.

PM-CZ-SGX-WCNT-220008 | Datum přípravy: 01/2023