Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Vakcína SHINGRIX dosáhla > 90% účinnost proti pásovému oparu ve všech věkových skupinách ve věku ≥ 50 let - na základě sdružených dat ze 2 velkých randomizovaných kontrolovaných studií fáze 3.1-3

Účinnost vakcíny SHINGRIX u pacientů ve věku ≥ 50 let - na základě sdružených dat ze 2 velkých randomizovaných kontrolovaných studií fáze 3.2,3

VĚK 50-59 60-69 70-79 ≥80
Případy pásového oparu (n) 3 (3,492) 2 (2,141) 19 (6,468) 6 (1,782)
Účinnost proti HZ+ 96,6 %
(89,6-99,4)
97,4 %
(90,1-99,7)
91,3 %
(86,0-94,9)
91,4 %
(80,2-97,0)
Populace subjektů Studie ZOE-50 Sdružená analýza studií studie ZOE-50 & ZOE-70

Prohlášení: Tento graf byl nezávisle vytvořen společností GSK na základě originálních dat. Stejné výsledky byly poprvé publikovány v Lal et al. 2015 a Cunningham et al. 2016.

Studie ZOE-50: Průměrný medián sledování byl 3,1 let.

Sdružená analýza dat ze studií ZOE-50 a ZOE-70: Průměrný medián sledování byl 4,0 let.

Data u jedinců ve věku ≥ 70 let pocházejí z předem stanovených souhrnných analýz ZOE-50 a ZOE-70 (mTVC), protože tyto analýzy poskytují nejrobustnější odhady účinnosti vakcíny v této věkové skupině.

Výskyt případů HZ a PHN a účinnost vakcíny byly hodnoceny v rámci modifikované celkové očkované kohorty (mTVC – modified Total Vaccinated Cohort), tj. s výjimkou dospělých, kterým nebyla podána druhá dávka vakcíny nebo kteří měli potvrzenou diagnózu HZ během jednoho měsíce po druhé dávce.2,3

p-hodnoty pro všechna srovnání byly <0.001.2,3

CI = Interval spolehlivosti
PHN = postherpetická neuralgie
⁺HZ = herpes zoster
mTVC (modified Total Vaccinated Cohort) = modifikovaná celková očkovaná kohorta

Design studií

Design studie 1: Data ze studie ZOE-50 – pro pozorovatele zaslepená, placebem kontrolovaná randomizovaná studie fáze III, provedená v 18 zemích. Účastníci studie byli ve věku 50 let a starší, byli očkování (měsíc 0 a měsíc 2) dvěma dávkami vakcíny Shingrix (N=7698) nebo placebem (N=7713). Celkově bylo do analýzy modifikované kompletně naočkované kohorty (mTVC) zařazeno 7344 účastníků naočkovaných vakcínou Shingrix a 7415 naočkovaných placebem.1,2

Design studie 2: Data ze studie ZOE-70 – pro pozorovatele zaslepená, placebem kontrolovaná randomizovaná studie fáze III, provedená v 18 zemích. Účastníci studie byli ve věku 70 let a starší, byli očkování (měsíc 0 a měsíc 2) dvěma dávkami vakcíny Shingrix (N=6950) nebo placebem (N=6550). Celkově bylo do analýzy modifikované kompletně naočkované kohorty (mTVC) zařazeno 6541 účastníků naočkovaných vakcínou Shingrix a 6622 naočkovaných placebem.1,3

Modifikovaná kompletně naočkovaná kohorta (mTVC) – jsou vyřazeni účastníci, kteří nedostali druhou dávku rekombinantní zoster vakcíny nebo placeba nebo ty, u kterých byl potvrzen pásový opar během 1 měsíce po podání druhé dávky.2,3

Sdružená analýza: Data ze studií ZOE-50 a ZOE-70 byla kombinována ve sdružené analýze. Celkem bylo zařazeno 8250 účastníků naočkovaných vakcínou Shingrix a 8346 účastníků naočkovaných placebem, všichni ≥ 70 let.1,3 Vylučovací kritéria těchto studií zahrnovala subjekty s pásovým oparem v anamnéze, subjekty dříve očkované proti varicelle nebo pásovému oparu a imunosuprimované pacienty.2,3

SHINGRIX: OCHRANA PROTI PÁSOVÉMU OPARU, KTERÁ VYDRŽÍ AŽ DO ROKU 109

Druhá průběžná analýza studie ZOSTER-049:

na na

Tento graf vytvořila společnost GSK nezávisle z původních údajů. Stejné výsledky byly poprvé publikovány v Strezova A, et al. Open Forum Infectious Diseases; 2022.

Ze 14 648 účastníků studie ZOE-50/70, kteří dostali alespoň 1 dávku RZV, bylo 7 413 (50,6 %) zařazeno do studie ZOSTER-049. 7 277 z nich již dříve dostalo obě dávky RZV a bylo zařazeno do mTVC pro hodnocení účinnosti. Při absenci neočkované skupiny dostávající placebo ve studii LTFU se pro analýzy účinnosti ve studii ZOSTER-049 použily odhady podle historické kontroly ze skupin dostávajících placebo ze studie ZOE-50/70 zaznamenané během studií. V tomto DLP bylo načítání údajů dokončeno do roku 9. Výsledky za rok 10 jsou také zahrnuty, a i když jsou stále neúplné, přesnost odhadů pro tento časový bod se při konečné analýze zvýší.9,10

Za rok 5 nejsou k dispozici žádné údaje, protože toto období odpovídá rozdílu mezi studií ZOE-50/70 a sledovací studií Zoster-049.9

CI = interval spolehlivosti; DLP = okamžik uzamčení údajů, DLP se stanoví, když poslední účastník dosáhne 4 let sledování; HC = historické kontroly; mTVC = upravená celková kohorta očkovaných; N=počet osob zahrnutých v každé skupině; n = počet osob, které mají alespoň jeden potvrzený výskyt herpes zoster

Zjistěte více o vakcíně SHINGRIX

PHN = postherpetická neuralgie
HZ = herpes zoster
VZV = varicella zoster virus
*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci

References

  1. Souhrn údajů o přípravku SHINGRIX (SPC), dostupné z: www.gskkompendium.cz
  2. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372 (22):2087-96.
  3. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375 (11):1019-32.
  4. Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40
  5. Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom. Epidemiol infecti. 2009 137 38-472.
  6. Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med. 2007 Mar;356 (13):1338-43.
  7. Chlibek R, Smetana J, Pauksens K, Rombo L, Van den Hoek JA, Richardus JH, et al. Safety and immunogenicity of three different formulations of an adjuvanted varicella-zoster virus subunit candidate vaccine in older adults: a phase II, randomized, controlled study. Vaccine. 2014 Mar;32 (15):1745-53.
  8. Leroux-Roels I, Leroux-Roels G, Clement F, Vandepapelière P, Vassilev V, Ledent E, Heineman TC. A phase 1 /2 clinical trial evaluating safety and immunogenicity of a varicella zoster glycoprotein e subunit vaccine candidate in young and older adults. J Infect Dis. 2012 Oct;206 (8):1280-90.
  9. Strezova A, et al. Open Forum Infectious Diseases, 2022
  10. Boutry C, et al. Clin Infect Dis. 2022;74(8):1459-1467

Vakcína Shingrix prášek a suspenze pro injekční suspenzi je vakcína proti pásovému oparu (rekombinantní, adjuvovaná). Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.comwww.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

SHINGRIX ochranná známka je vlastněná nebo licencovaná skupinou společností GSK. © 2024 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.

PM-CZ-SGX-WCNT-220007
Datum přípravy: 01/2024