Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Boostrix Polio kan gis som boosterdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 

Indikasjon

Boostrix Polio er indisert til boostervaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt hos individer fra og med tre år og oppover.

Dosering

1 dose gis imtramuskulært

Sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner

  • overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene i vaksinen.
  • encefalopati av ukjent etiologi innen 7 dager etter tidligere vaksinasjon mot kikhoste.
  • forbigående trombocytopeni eller nevrologiske komplikasjoner (kramper eller hypotonehyporesponsive episoder) etter tidligere vaksinasjoner mot difteri og/eller tetanus
  • akutt, alvorlig febersykdom. Lett infeksjon er ikke en kontraindikasjon.

Advarsler og forsiktighetsregler

Hvis noen av de følgende hendelsene har inntruffet i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon mot kikhoste bør det vurderes nøye om flere doser skal gis:

  • Feber ≥ 40,0°C innen 48 timer etter vaksinasjon som ikke skyldes andre identifiserbare årsaker. - kollaps eller sjokklignende tilstand (hypoton-hyporesponsiv episode) innen 48 timer.
  • vedvarende, utrøstelig gråt som varer ≥ 3 timer innen 48 timer etter vaksinasjon.
  • kramper med eller uten feber innen 3 dager etter vaksinasjon.

Forholdet mellom nytte og risiko ved å vaksinere eller å utsette vaksinering må overveies nøye hos barn som nylig har fått eller opplever progresjon av en alvorlig nevrologisk sykdom. Boostrix Polio skal gis med forsiktighet til personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser på grunn av risiko for blødning. Boostrix Polio skal ikke under noen omstendighet injiseres intravaskulært.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er lokale reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, rødhet og hevelse) i løpet av de første 48 timer etter vaksinasjon.

Les preparatomtalen før forskrivning av Boostrix Polio

Ved graviditet

Bruk av Boostrix Polio kan vurderes i tredje trimester av graviditeten

Referanser:

  1. Smittevernveilederen FHI. (10.04.2018)