Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Boostrix Polio kan gis som boosterdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 

Indikasjon

Boostervaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt f.o.m. tre års alder. Bruk av Boostrix Polio skal være basert på offisielle anbefalinger.

Dosering

Én enkel dose på 0,5 ml dose, dyp i.m. inj.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

Kontraindikasjoner

  • Overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene, neomycin eller polymyxin.
  • Encefalopati av ukjent etiologi innen 7 dager etter tidligere vaksinasjon mot kikhoste.
  • Forbigående trombocytopeni eller nevrologiske komplikasjoner (kramper eller hypotone- hyporesponsive episoder) etter tidligere vaksinasjoner mot difteri og/eller tetanus.
  • Akutt, alvorlig febersykdom. Lett infeksjon er ikke en kontraindikasjon.

Advarsler og forsiktighetsregler

Hvis noen av følgende hendelsene har inntruffet i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon mot kikhoste bør det vurderes nøye om flere doser av kikhostevaksine skal gis::

  • Feber ≥ 40,0°C innen 48 timer etter vaksinasjon som ikke skyldes andre identifiserbare årsaker.
  • Kollaps eller sjokklignende tilstand (hypoton-hyporesponsiv episode) innen 48 timer etter vaksinasjon.
  • Kramper med eller uten feber innen 3 dager etter vaksinasjon.

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene er lokale reaksjoner på injeksjonsstedet (smerte, rødhet og hevelse) i løpet av de første 48 timer etter vaksinasjon, hodepine og søvnighet.

Etter injeksjon av vaksiner som inneholder tetanustoksoid har det i svært sjeldne tilfeller blitt rapportert om bivirkninger i det sentrale eller perifere nervesystemet, som ascenderende paralyse eller respiratorisk paralyse (Guillain-Barrés syndrom).

Samtidig bruk med andre vaksiner

Boostrix Polio kan gis samtidig med monovalente eller kombinasjonsvaksiner mot: meslinger, kusma, røde hunder, vannkopper (MMR/V) og vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Samtidig bruk med andre vaksiner eller immunglobulin er ikke studert. Det er usannsynlig at koadministrering vil resulterer i påvirkning i immunresponsene. Når det anses som nødvendig å gi Boostrix Polio samtidig med andre vaksiner eller immunglobuliner skal injeksjonene, i henhold til generelt akseptert vaksinepraksis og anbefalinger, gis på separate injeksjonssteder..

Les preparatomtalen for Boostrix Polio før forskrivning.
Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.

Pris: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 336,00. 10 x 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 2 555,80.