Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Kikhoste er en potensielt alvorlig og svært smittsom sykdom

Kikhoste er en bakteriell luftveisinfeksjon med langvarig og kraftig hoste. Studier har vist at: 

 • Hosten kan blant voksne vedvare i 5-12 uker1-3
 • 10-30 % av voksne med vedvarende hoste i mer enn 7 dager har kikhoste1,2,6

Risiko for komplikasjone er høyere blant eldre sammenlignet med yngre voksne og ungdom.3†‡

Forekomst i Norge

Tabell basert på tall fra MSIS, FHI10 
† Voksne ≥ 50 sammenlignet med ungdom og voksne i aldersgruppene: 12-17, 18-29, 30-39, 40-49 år.
‡ I følge studie utført i Canada
3

Referanser:

 1. von König CH, et al. Lancet Infect Dis. 2002;2(12):744-750.
 2. Riffelmann M, et al. Dtsch Arztebl Int. 2008;105(37):623-628.
 3. De Serres G, et al. J Infect Dis. 2000;182(1):174-179.
 4. Kilgore PE, et al. Clin Microbiol Rev. 2016;29(3):449-486.
 5. Biggerstaff M, et al. BMC Infect Dis. 2014;14:480. 
 6. Guiso N, et al. Med Mal Infect. 2018;48(1):30-36.
 7. Fine PE. Epidemiol Rev. 1993;15(2):265-302.
 8. Liu BC, et al. Clin Infect Dis. 2012;55(11):1450-1456.
 9. Clarke MF, et al. Epidemiol Infect. 2013;141(3):463-471.
 10. www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/kikhoste-pertussis---veileder-for-h/#forekomst-i-norge (sett 23.09.20)