Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Product overview

Nucala: A targeted anti IL-5 therapy for adults and children ≥ 6 years with severe refractory eosinophilic asthma. 1

What is Nucala?

Anbudsresultat: Nucala er førstevalg ved alvorlig eosinofil astma fra 1. april 2019

Nucala(mepolizumab) er førstevalg blant legemidler som tilleggsbehandling av alvorlig, refraktær, eosinofil astma som følge av en anbudskonkurranse utført av Sykehusinnkjøp på vegne av de Regionale Helseforetakene.

Les mer her

H-resept fra 1. oktober 2018

Nucala kan forskrives på H-resept også til nye pasienter fra 1. oktober 2018 under visse kriterier

Les mer her

References:

  1. Nucala preparatomtale 

Nucala is a trademark of the GSK group of companies