Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Kort om Relvar

Relvar Ellipta er en kombinasjon av en langtidsvirkende beta2-agonist og et inhalasjonssteroid, til behandling av astma og kols. Relvar Ellipta skal doseres én gang daglig. Relvar Ellipta er en av mange GSK-legemidler til behandling av astma og kols. 1

  • Relvar Ellipta 92/22 mg
  • Relvar Ellipta 184/22 mg

Les mer

 

Referanser

  1. Relvar Ellipta preparatomtale
  2. Bleecker ER, Lötvall J, O'Byrne PM et al. Fluticasone furoate-vilanterol 100/25 mcg compared with fluticasone furoate 100 mcg in asthma: a randomized trial. JACI In Practice. 2014; 2(5):553–561. [PubMed]
  3. Svedsater H, Dale P, Garill K et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the Ellipta dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulmonary Medicine 2013, 13:72. [PubMed]
  4. Incruse Ellipta preparatomale 
  5. Trelegy Ellipta preparatomtale 
  6. Gaebel K, McIvor RA, Xie F et al. Triple therapy for the management of COPD: a review. COPD 2011; 8(3): 206-43. [PubMed]

Relvar og Ellipta er registrerte varemerker av GSK group of companies

Relvar Ellipta er utviklet i samarbeid med Innoviva Inc.