Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Forskrivning av Ellipta på blå resept

Trelegy Ellipta (vilanterol, umeklidinium, flutikasonfuroat) og Anoro▼ Ellipta (umeklidinium, vilanterol):

 • Refusjonsberettiget bruk: Vedlikeholdsbehandling ved kols, i henhold til preparatomtale.
 • Refusjonskode:
  ICPC: R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom
  ICD: J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom
 • Ingen spesifiserte refusjonsvilkår

Trelegy Ellipta er indisert for vedlikeholdsbehandling hos voksne med moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), som ikke er tilstrekkelig behandlet med en kombinasjon av inhalert kortikosteroid og langtidsvirkende β2-agonist eller en kombinasjon av langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende muskarinerg antagonist.

Anoro Ellipta er indisert for regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Les mer om Trelegy Ellipta 
Les mer om Anoro Ellipta

Relvar Ellipta (vilanterol, flutikasonfuroat):

 • Refusjonsberettiget bruk: Vedlikeholdsbehandling ved bronkialobstruksjon, i henhold til preparatomtale.
 • Refusjonskoder:
  ICPC: R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom, R96 Astma
  ICD: J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom, J45 Astma
 • Ingen spesifiserte refusjonsvilkår

Relvar Ellipta er indisert for:
Astma: 92 μg/22 μg og 184 μg/22 μg: Regelmessig behandling av voksne og unge >12 år, hvor bruk av et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende β2-agonist og kortikosteroid til inhalasjon) er egnet; pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og bruk av korttidsvirkende β2-agonister til inhalasjon ved behov og pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert ved bruk av både kortikosteroid til inhalasjon og langtidsvirkende β2-agonist til inhalasjon.
Kols: 92 μg/22 μg: Symptomatisk behandling av voksne med kols med en FEV1 <70% av forventet normalverdi (post-bronkodilatator) som tidligere har hatt eksaserbasjoner til tross for regelmessig bronkodilaterende behandling.

Les mer om Relvar Ellipta

Incruse▼ Ellipta (umeklidinium):

 • Refusjonsberettiget bruk: Vedlikeholdsbehandling ved kols, i henhold til preparatomtale.
 • Refusjonskode:
  ICPC: R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom
  ICD: J43 Emfysem, J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom
 • Ingen spesifiserte refusjonsvilkår

Incruse Ellipta er indisert som regelmessig bronkodilaterende behandling for å kontrollere symptomer hos voksne med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Les mer om Incruse Ellipta