Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

    

Dolutegravir (DTG) er en integrasehemmer til behandling av hiv-infeksjon

  • Har høy barriere mot resistens3
  • Kan gis som et 2- eller 3-komponentregime2a
  • Er anbefalt av WHO: Dolutegravir i kombinasjon med NRTI-backbone er foretrukket førstelinje-behandling4

De vanligste bivirkningene av dolutegravir er kvalme, diaré og hodepine.2b 
Graviditet: Sikkerhet og effekt mht. Dovato og graviditet er ikke studert. Det er sett en liten økning av nevralrørsdefekter ved eksponering for dolutegravir ved unnfangelsestidspunkt, sammenlignet med behandling uten dolutegravir.
2c 
HLA-B*5701: DTG/ABC/3TC skal ikke brukes til pasienter som er kjente bærere av HLA-B*5701-allelet pga. økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.
3

DOVATO, JULUCA, TRIUMEQ and TIVICAY trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.