Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

    

Dolutegravir (DTG) er en integrasehemmer til behandling av hiv-infeksjon

  • Har høy barriere mot resistens3
  • Kan gis som et 2- eller 3-komponentregime2a
  • Er anbefalt av WHO: Dolutegravir i kombinasjon med NRTI-backbone er foretrukket førstelinje-behandling4

De vanligste bivirkningene av dolutegravir er kvalme, diaré og hodepine.2b 
Graviditet: Pga. risiko for nevralrørsmisdannelser skal ikke dolutegravir brukes i 1. trimester, med mindre det ikke finnes noe alternativ.
HLA-B*5701: DTG/ABC/3TC skal ikke brukes til pasienter som er kjente bærere av HLA-B*5701-allelet pga. økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.
3

Download publications behind Dovato clinical data and other DTG studies.

References:

  1. LIS avtaledokument (LIS HIV avtale i perioden 01.12.2019 - 30.11.2021) (Sett 22.01.21).
  2. Tivicay SPC (12.03.2019) avsnitt a) 5.1 b) 4.8.
  3. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2021 (Sett 03.02.2021)
  4. WHO Policy brief HIV treatment: Update of recommendations on first- and second-line antiretroviral regimens. July 2019. (Sett 03.02.2021)

DOVATO, JULUCA, TRIUMEQ and TIVICAY trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.