U klikt door naar een site van derden.

GSK aanvaardt betreffende het gebruik van websites in beheer door derden, inclusief hun inhoud, geen enkele verantwoordelijkheid.

Verder

Ga terug

Seretide devices

Wat is Seretide?

Seretide is bestemd voor de onderhoudsbehandeling van astma, wanneer het gebruik van een combinatieproduct (langwerkende b2-agonist en inhalatiecorticosteroïd) geschikt wordt bevonden:

  • patiënten die onvoldoende onder controle zijn met een inhalatiecorticosteroïd en een kortwerkende b2-agonist, die ‘indien nodig’ wordt gebruikt, via inhalatie 12
of
  • patiënten die reeds onder controle zijn met een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende b2-agonist via inhalatie  12

Seretide Diskus is aangewezen voor de symptomatische behandeling van patiënten met COPD, met een FEV1 < 60% van de voorspelde normaalwaarde (pre-bronchodilatator) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties die, ondanks een regelmatig gebruik van een bronchodilatator, significante symptomen hebben.  1

Meer informatie over Seretide

COPD: Chronische obstructieve longaandoening - Chronic Obstructive Pulmonary Disease; ICS: inhalatie corticosteroid; LAMA: Langwerkend muscarine antagonist; FEV1: 1-seconds waarde

Referenties:

  1. Seretide Diskus SmPC.
  2. Seretide dosis aërosol inhalator SmPC.
  3. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2018 update. Available at: www.ginasthma.org [bezocht in april 2019].
  4. Bateman E et al. Am J Respir Care 2004; 170:836–844.
  5. Kavuru M et al. J Allergy Clin Immunol 2000; 105:1108–1116.
  6. Lundbäck B et al. Respir Med 2009; 103:348–355.
  7. Malone R et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2005; 95:66–71.
  8. Kardos P et al. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175:144–149.

Seretide is een geregistreerd merk van de GlaxoSmithKline groep van bedrijven