U klikt door naar een site van derden.

GSK aanvaardt betreffende het gebruik van websites in beheer door derden, inclusief hun inhoud, geen enkele verantwoordelijkheid.

Verder

Ga terug

Veiligheid en verdraagbaarheid van Seretide bij astma en COPD

Seretide wordt over het algemeen goed verdragen. 1-5 De meest voorkomende (≥10%) bijwerkingen verbonden aan de behandeling met Seretide (voor pediatrische en volwassen patiënten met astma, en voor patiënten met COPD) zijn hoofdpijn en nasofaryngitis. 67

Safety table
 • Beschrijving van ongewenste reacties

  • De farmacologische bijwerkingen van een behandeling met een β2-agonist, zoals tremor, hartkloppingen en hoofdpijn, werden gerapporteerd, maar zijn doorgaans van voorbijgaande aard en verminderen met regelmatige therapie. 67
  • Door fluticasonpropionaat kunnen heesheid en cadidiasis (thrush) van de mond en keel, en zelden van de slokdarm, optreden bij sommige patiënten. Zowel heesheid als het optreden van candidiasis kunnen worden verlicht door de mond met water te spoelen en/of de tanden te poetsen na gebruik van het product. Symptomatische cadidiasis van de mond en keel kan worden behandeld met een lokale antifungale therapie terwijl Seretide verder kan worden gebruikt. 67
  • Zoals met andere inhalatietherapie kan paradoxale bronchospasme optreden met een onmiddellijke verhoging van piepen en kortademigheid na de dosering. Paradoxale bronchospasme is een reactie op de snelwerkende bronchodilatator en moet onmiddellijk worden behandeld. Seretide moet onmiddellijk worden gestopt, de patiënt moet worden onderzocht en alternatieve therapie gestart indien nodig. 67
  • Langdurige behandeling van patiënten met hoge doses ICS kan leiden tot bijniersuppressie en acute adrenale crisis. 6
  • Er bestaat een verhoogd risico op systemische bijwerkingen wanneer fluticasonpropionaat of salmeterol wordt gecombineerd met krachtige CYP3A-remmers. Gelijktijdige behandeling met krachtige CYP3A4-remmers moet worden vermeden tenzij de voordelen opwegen tegen het mogelijk verhoogde risico op systemische bijwerkingen. 6
 • Veiligheid en verdraagbaarheid van Seretide bij pediatrische astma

  Kinderen en adolescenten <16 jaar die hoge doses fluticasonpropionaat (gewoonlijk ≥ 1000 microgram/dag) nemen, kunnen in het bijzonder risico lopen. Systemische effecten kunnen optreden, vooral bij hoge voorgeschreven doses voor lange periodes. Mogelijke systemische effecten zijn Cushing-syndroom, Cushingoïde kenmerken, bijniersuppressie, acute adrenale crisis en groeivertraging bij kinderen en adolescenten en minder vaak, verschillende psychologische en gedragseffecten waaronder psychomotorische hyperactiviteit, slaapstoornissen, angst, depressie of agressie. Het moet worden overwogen om kinderen of adolescenten door te sturen naar een pediatrische ademhalingsspecialist. Het wordt aanbevolen om de lichaamslengte van kinderen die langere tijd worden behandeld met ICS, regelmatig op te volgen. De dosis van ICS moet worden gereduceerd tot de laagste dosis waarbij effectieve controle van astma behouden blijft. 67

 • Veiligheid en verdraagbaarheid van Seretide bij COPD

  Zoals bij andere ICS, is het voorkomen van pneumonie verhoogd bij patiënten die Seretide nemen. Artsen moeten alert blijven voor de mogelijke ontwikkeling van pneumonie of andere lage luchtweginfecties bij patiënten met COPD. Patiënten met COPD bij wie verslechtering optreedt met Seretide dienen geïnstrueerd te worden om medische hulp te zoeken. 6

  Seretide moet met voorzichtigheid worden toegediend bij patiënten met actieve of inactieve longtuberculose en schimmel-, virale of andere infecties van de luchtwegen. 6

Referenties:

 1. Bateman E et al. Am J Respir Care 2004; 170:836–844.
 2. Kavuru M et al. J Allergy Clin Immunol 2000; 105:1108–1116.
 3. Lundbäck B et al. Respir Med 2009; 103:348–355.
 4. Malone R et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2005; 95:66–71.
 5. Kardos P et al. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175:144–149.
 6. Seretide Diskus SmPC.
 7. Seretide Inhalator SmPC.

Seretide is een geregistreerd merk van de GlaxoSmithKline groep van bedrijven