U klikt door naar een site van derden.

GSK aanvaardt betreffende het gebruik van websites in beheer door derden, inclusief hun inhoud, geen enkele verantwoordelijkheid.

Verder

Ga terug

Gegevens over de werkzaamheid van Seretide bij volwassenen met astma

Bewijs voor de werkzaamheid van Seretide bij volwassenen met astma

Deze pagina geeft een overzicht van het bewijsmateriaal voor Seretide uit enkele belangrijke klinische studies die de werkzaamheid en veiligheid van Seretide hebben onderzocht bij volwassenen met astma.

Seretide - inhalatiecorticosteroïd/ langwerkende beta-agonist (ICS/LABA) met bewezen werking om patiënten te helpen volgens de richtlijnen gedefinieerde astmacontrole te bereiken en te behouden 1

In het GOAL onderzoek was het percentage patiënten van alle cohorten die een goede of volledige controle over hun astma hadden op het einde van fase I, significant groter met Seretide dan met fluticasonpropionaat (FP). Een goede astmacontrole werd bereikt door 71% en 65% van de patiënten voor respectievelijk salmeterol/fluticason en fluticason, in cohort 1 (odds ratio [OR], 1,32; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI], 1,01–1,73; p=0,039), 69% en 52% in cohort 2 (OR, 2,13; 95% BI, 1,65–2,74; p<0,001), en 51% en 33% in cohort 3 (OR, 2,25; 95% BI, 1,75–2,90; p<0,001).  1

In elke cohort was het percentage patiënten dat controle bereikte bij dezelfde of een lagere dosis van het inhalatiecorticosteroïd groter voor degenen die met salmeterol/fluticason werden behandeld.

De kans om een goede of volledige astmacontrole te bereiken bij dezelfde of een lagere dosis van het inhalatiecorticosteroïd voor salmeterol/fluticason versus fluticason in cohort 1 steeg met minstens 40% (goede controle: OR, 1,40; 95% BI, 1,12–1,76; p = 0,003; volledige controle: OR, 1,78; 95% BI, 1,38–2,30; p < 0,001) en was meer dan het dubbele in zowel cohort 2 (goede controle: OR, 2,20; 95% BI, 1,77–2,74; p < 0,001; en volledige controle: OR, 2,19; 95% BI, 1,66–2,89; p < 0,001) als cohort 3 (goede controle: OR, 2,32; 95% BI, 1,82–2,95; p < 0,001; en volledige controle: OR, 2,95; 95% BI, 2,01–4,33; p < 0,001). 1

Het grootste deel van de patiënten dat controle bereikte in fase I van het onderzoek, behield de controle tot op het einde van het onderzoek (12 maanden). 1

Patiënten die werden behandeld met salmeterol/fluticasonpropionaat bleven significant meer dagen zonder symptomen dan wanneer ze werden behandeld met fluticasonpropionaat alleen 2

In het GOAL onderzoek, bleven patiënten die werden behandeld met salmeterol/fluticasonpropionaat vrij van symptomen gedurende een mediaan van 72,5% van de tijd in vergelijking met 54,5% van de onderzoeksperiode voor patiënten die werden behandeld met fluticasonpropionaat alleen (OR 1,69; p<0,001).  2

Patiënten in cohort 1, kregen geen inhalatiecorticosteroïd toegediend; cohort 2, dagelijks 500 mcg of minder beclometasondipropionaat of equivalent; of cohort 3, dagelijks meer dan 500 tot 1.000 mcg of minder beclometasondipropionaat of equivalent, voorafgaand aan de screening van het onderzoek.

Significant minder patiënten kenden een verslechtering van >2 met salmeterol/fluticasonpropionaat (4,2%), in vergelijking met fluticasonpropionaat (17,4%; p < 0,01) of salmeterol (40%; p < 0,001) in de loop van het eerste jaar 3

Seretide vs. Fluticasone propionate vs. Salmeterol

Patiënten kunnen een duurzame verbetering van de longfunctie ervaren met Seretide

In een 12 weken durende, gerandomiseerde, dubbel-blinde studie, waren de verbeteringen in FEV1 over 12 uur significant groter met Seretide in vergelijking met placebo (p<0,01),'fluticasonpropionaat (p≤0,002) en salmeterol (p≤0,047) op Dag 1, Week 1 en Week 12. De verbetering in FEV1 over het verloop van het doseringsinterval van 12 uur, steeg progressief tijdens het onderzoek. 4

Seretide vs. Fluticasone propionate vs. Salmeterol vs. placebo

Met een duurzame behandeling met Seretide kan de astma van patiënten een minimale impact hebben op hun levenskwaliteit

In het GOAL onderzoek, op Week 52, steeg het percentage patiënten dat bijna maximale gemiddelde algemene AQLQ scores (≥6) bereikte van 6-10% als uitgangswaarde tot 62% versus 62% (salmeterol/fluticason versus fluticason) in cohort 1; 64% versus 53% in cohort 2; en 57% versus 45% in cohort 3 op Week 52.  1

De algemene AQLQ score voor alle groepen en cohorten benaderde of oversteeg de waarde van 6, wat suggereert dat astma niet langer een significante impact had op de levenskwaliteit, en AQLQ scores waren hoger voor salmeterol/fluticason dan voor fluticason.  1

Meer info over het veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel van Seretide

Referenties:

  1. Bateman ED et al. Am J Respir Care 2004; 170:836–844.
  2. Woodcock AA et al. Prim Care Respir J 2007; 16:155–161.
  3. Lundbäck B et al. Respir Med 2009; 103:348–355.
  4. Kavuru M et al. J Allergy Clin Immunol 2000; 105:1108–1116.

Seretide is een geregistreerd merk van de GlaxoSmithKline groep van bedrijven