Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Produktöversikt

Vi presenterar Nucala: En målriktad anti-IL-5-behandling för vuxna patienter med svår refraktär eosinofil astma. 1

 

Vad är Nucala? 

Referenser:

  1. Nucala produktresumé, fass.se

Nucala is a trademark of the GSK group of companies.