Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Externa länkar

Tack GSK, för att ni stöttar virusforskningen

För tre år sedan visste nästan ingen vad en viruspandemi innebar. Idag vet vi att vi aldrig vill hamna i en liknande situation igen. Samtidigt är virushotet stort, och med hundratals virus som vi fortfarande har otillräckligt med kunskap om, så vet vi att viruspandemier kommer att drabba oss igen. För att motverka detta är fortsatt forskning, prevention och samverkan avgörande.

Tack vare er hjälp har Pandemifonden i år kunnat fortsätta sprida livsviktig kunskap om virus till svenska folket. Vi har även stöttat två unga virusforskare i deras forskning genom det nyinstiftade Sigvard Olofsson-priset, samt sjösatt ett namnkunnigt Society Advisory Board med representanter från näringsliv, kultur, idrott, sjukvård och forskningsvärlden, i syfte att dela kunskap och främja samverkan mellan olika samhällssektorer. 

Nu ser vi fram emot ett nytt år av forskning och kunskapsspridning. Vi hoppas att ni vill vara en fortsatt del av våran resa i att motverka framtida virusorsakade pandemier och bidra till forskning som räddar liv.

Ert bidrag gör skillnad. Stort tack att ni valt att stötta Pandemifonden under 2022.

/Niklas Arnberg, ordförande i Virus-och pandemifonden

Pandemifonden

Bakom initiativet, Pandemifonden, ligger Svenska Sällskapet för Virologi – en oberoende och fristående ideell förening som startades 2009 och idag samlar fler än 250 svenska virusforskare för att dela kunskap inom området.

Syftet är att stärka forskningen och att sprida den kunskap vi redan besitter med det långsiktiga målet att bekämpa virusorsakade infektioner och virusorsakade pandemier i framtiden.

Developed by EPG Health for Medthority.

This content has been developed by Medthorithy with funding by GSK, who have not been involved in final editorial content input. EPG Health received funding from GSK in order to help provide its healthcare professional members with access to the highest quality medical and scientific information, education and associated relevant content.

Direct to the Herpes Zoster Learning Zone

Direct to the Infectious disease Hub

Senast uppdaterad december 2022: PM-SE-MLV-WCNT-220005