Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Grundutbildning om meningokocker och prevention mot meningokocksjukdom. En föreläsning med Kristina Mårdberg, vetenskaplig rådgivare på GSK.

Se filmen (46 min, 52 sek)

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-meningokocksjukdom-och-prevention-webinar.mp4

Bexsero är av GSK registrerat varumärke.

Bexsero, Rx, EF, ATC kod: J07AH09.
Injektionsvätska, Suspension. En dos (0,5 ml) innehåller: Rekombinant Neisseria meningitidis grupp B NHBA fusionsprotein 50 mikrogram, NadA protein 50 mikrogram, fHbp fusionsprotein 50 mikrogram. Yttre membranblåsor från Neisseria meningitidis 25 mikrogram grupp B stam NZ98/254 uppmätt som mängden totalt protein innehållande PorA P1.4
Indikation: Bexsero är avsett för aktiv immunisering av personer från 2 månaders ålder mot invasiv meningokocksjukdom orsakad av N. meningitidis grupp B. Varningsföreskrifter och begränsningar: Administrering ska skjutas upp vid akut svår sjukdom med feber. När det ges samtidigt med andra vacciner måste Bexsero administreras på ett separat injektionsställe. Profylaktisk användning av paracetamol minskar incidensen och svårighetsgraden på feber. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2019-03. GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00.