Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

En jämförelse över Synflorix och PCV13 påverkan på invasiv pneumokocksjukdom i det svenska vaccinationsprogrammet.

Studien, gjord av Naucler et al, visar att Synflorix och PCV13 har lika stor påverkan på den totala incidensen av invasiv pneumokocksjukdom.

Se filmen (1 min, 47 sek)
6 aspekter att beakta när du ska upphandla rotavirusvaccin

Vilka parametrar kan med fördel inkluderas i en upphandling av rotavirusvaccin för att den slutliga jämförelsen ska bli så relevant som möjligt?

Se filmen (2 min, 09 sek)

 

 

HPV-nyheter från Skottland – korsskyddet håller över tid

Nyligen publicerades för första gången data över HPV-vaccinets effektivitet hos kvinnor i Skottland. Studien publicerades av Kimberley Kavanagh och kollegor i Lancet Infectious Diseases Journal.

Se filmen (1 min, 45 sek)
3 saker att beakta när du värderar hexavalent vaccin

Nu finns flera hexavalenta vaccin tillgängliga. Vilka aspekter bör du ta i beaktning när du väljer det vaccin som utgör ryggraden av vaccinationsprogrammet? Vilka egenskaper är egentligen viktigast?

Se filmen (2 min, 21 sek)
Val av pneumokockvaccin - internationella rekommendationer

Flera myndigheter och organisationer världen över har analyserat de båda tillgängliga pneumokockvvaccinernas effektivitet.

Se filmen (1 min, 14 sek)
Hur har pneumokockvaccin utvärderats i kliniska prövningar?

Lär dig mer om Synflorix-studierna COMPAS och FiniP, de enda randomiserade kliniska prövningarna som genomförts på konjugerat pneumokockvaccin. Presentatör är William Hausdorff, tidigare global expert på pneumokockvaccin hos GSK.

Se filmen (5 min, 21 sek)
Cervarix effekt mot livmoderhalscancer

Attila Mihályi, tidigare global medicinsk chef för HPV-vaccin hos GSK, går igenom PATRICIA, den studie som utvärderat Cervarix skydd mot allvarliga förstadier till livmoderhalscancer, oavsett orsakande HPV-stam.

Se filmen (4 min, 28 sek)
Vilken ålder lämplig för vaccination mot Cervarix?

Valérie Berlaimont, senior chef för HPV-vaccin hos GSK, förklarar vikten av tidig vaccination mot HPV.

Se filmen (3 min, 29 sek)
Webinar: Hur utvärdera HPV-vaccinets effekt och effektivitet?

Effekt jämfört med effektivitet och valet av effektmått: Vilken är den relevanta bevisförningen? Martin Ryser, HPV-expert hos GSK, ger fördjupande kunskap kring HPV-vaccinets effektivitet utifrån frågeställningen ”Är det enbart antikroppar som spelar roll?” Han delger även ny impactdata från användningen av Cervarix i Skottland.

Se filmen (24 min, 55 sek)

Infanrix Hexa, Synflorix, Rotarix och Cervarix är av GSK registrerade varumärken.

Cervarix. Rx, EF. ATC kod: J07BM02.
Injektionsvätska suspension 0,5 ml i förfylld spruta i förpackningar med 1 och 10 stycken innehåller: Vaccin mot humant papillomvirus [Typ 16, 18] (Rekombinant, med adjuvans, adsorberat). Dosering: Rekommenderat vaccinationsschema: Vid 9 -14 års ålder ges två doser à 0,5 ml vid 0 och 5-13 månader. Vid 15 år eller äldre ges tre doser à 0,5 ml vid 0, 1, 6 månader. Indikation: Cervarix är ett vaccin för användning från 9 års ålder för prevention av premaligna anogenitala cellförändringar (cervix, vulva, vagina och anus) och cervix- och analcancer orsakade av vissa onkogena typer av humant papillomvirus (HPV). Varningsföreskrifter och begränsningar: Cervarix ska under inga omständigheter administreras intravaskulärt eller intradermalt. Som en försiktighetsåtgärd är det att föredra att undvika användningen av Cervarix under graviditet. Kvinnor som är gravida eller försöker bli gravida, rekommenderas att skjuta upp eller avbryta vaccinationen tills graviditeten avslutats. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-05-17. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.

Infanrix Hexa, Rx, EF. ATC kod: J07CA09.
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Difteri, tetanus, acellulärt pertussis, hepatit B, inaktiverat poliomyelit (DTPa-HBV-IPV)-komponenten är en grumlig vit suspension. Den frystorkade Haemophilus influenzae typ b (Hib)-komponenten är ett vitt pulver. Indikation: Infanrix hexa är avsett för primär- och boostervaccinering av spädbarn och småbarn mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis), hepatit B, polio (poliomyelit) och sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae typ b. Varningsföreskrifter och begränsningar: Infanrix hexa bör administreras med försiktighet till personer med trombocytopeni eller blödningsrubbning eftersom blödning kan uppstå efter en intramuskulär administrering till dessa personer. Ge inte vaccinet intravaskulärt eller intradermalt. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-04-12. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.

Rotarix, Rx, Ff, ATC kod: J07BH01.
1,5 ml oral suspension i förfylld oral applikator (1,5 ml per dos), även med 1,5 ml oral suspension i en klämtub (1,5 ml per dos) : Humant rotavirus stam RIX4414 (levande försvagat) ≥106.0 CCID50. Indikation: Rotarix är indicerat för aktiv immunisering av spädbarn från 6 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakad av rotavirusinfektion. Varningsföreskrifter och begränsningar: Rotarix får under inga omständigheter injiceras. Som en försiktighetsåtgärd bör sjukvårdspersonal följa upp symtom som tyder på tarminvagination (svår magsmärta, ihållande kräkning, blod i avföring, uppsvälld mage och/eller hög feber). Föräldrar/vårdnadshavare bör uppmanas att omedelbart rapportera sådana symtom till sjukvårdspersonal. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-07-26. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.

Synflorix, Rx, EF. ATC kod: J07AL52.
Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 1 dos (0,5 ml). Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat. Indikation: Aktiv immunisering av spädbarn och barn från 6 veckor upp till 5 års ålder mot invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakade av Streptococcus pneumoniae. Se avsnitt 4.4 och 5.1 för information om skydd mot specifika serotyper av pneumokocker. Varningsföreskrifter och begränsningar: Synflorix ska under inga omständigheter administreras intravaskulärt eller intradermalt. För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-11-22. GSK, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00, se.gsk.com.