Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

NA

Vacciner

GSK utvecklar och tillverkar vaccin för att såväl barn som vuxna inte ska drabbas av infektionssjukdomar. Efter rent vatten och sanitet är vaccinationer den mest effektiva hälsoåtgärden som existerar. Vi distribuerar mer än två miljoner vaccindoser, till människor i 170 länder - varje dag.

Shingrix, Rx, EF. ATC kod: J07BK03.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Pulver och suspension till injektionsvätska, suspension (0,5 ml), för intramuskulärt bruk. Herpes zoster-vaccin (rekombinant,adjuvansinnehållande). 
Indikation: Shingrix är avsett för förebyggande av bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna i åldern 50 år och äldre samt vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros. 
Varningsföreskrifter och begränsningar: Liksom med andra vacciner ska vaccination med Shingrix skjutas upp om personen har en akut svår febersjukdom. Administrera inte vaccinet intravaskulärt eller intradermalt. Shingrix kan ges till individer som tidigare vaccinerats med levande attenuerat HZ-vaccin.
För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2021-09-02. GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-638 93 00.

Senast uppdaterad: Oktober 2022: PM-SE-MLV-WCNT-220003