Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

NA

Vacciner

GSK utvecklar och tillverkar vaccin för att såväl barn som vuxna inte ska drabbas av infektionssjukdomar. Efter rent vatten och sanitet är vaccinationer den mest effektiva hälsoåtgärden som existerar. Vi distribuerar mer än två miljoner vaccindoser, till människor i 170 länder - varje dag.

Våra fokusområden

Shingrix, Rx, EF. ATC kod: J07BK03.
Pulver och suspension till injektionsvätska, suspension (0,5 ml), för intramuskulärt bruk. Herpes zoster-vaccin (rekombinant,adjuvansinnehållande)
Indikation: Shingrix är avsett för förebyggande av bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna i åldern 50 år och äldre samt vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros.
Varningsföreskrifter och begränsningar: Liksom med andra vacciner ska vaccination med Shingrix skjutas upp om personen har en akut svår febersjukdom. Administrera inte vaccinet intravaskulärt eller intradermalt. Shingrix kan ges till individer som tidigare vaccinerats med levande attenuerat HZ-vaccin eller haft bältros.
För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2023-10-26. 
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-6389300.

Arexvy, Rx, EF. ATC kod: J07BX
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Pulver och suspension till injektionsvätska, suspension (0,5 ml), för intramuskulärt bruk. RS-virus/respiratoriskt syncytievirus-vaccin (rekombinant, adjuvansinnehållande)
Indikation: Arexvy är avsett för aktiv immunisering för att förebygga nedre luftvägssjukdom orsakad av RS-virus/respiratoriskt syncytievirus hos vuxna från 60 års ålder.
Varningsföreskrifter och begränsningar: Liksom med andra vacciner ska vaccination med Arexvy skjutas upp om personen har en akut svår febersjukdom. Administrera inte vaccinet intravaskulärt eller intradermalt.
För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2023-06-06.

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel: 08-6389300.

Om du vill rapportera en biverkning på något av våra läkemedel eller vacciner så kan du kontakta oss på följande sätt: Webformulär: se.gsk.com/biverkning. Telefon: 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten). Brev: GSK, Box 516, 169 29 Solna.

Senast uppdaterad: Januari 2024: PM-SE-MLV-WCNT-240001