Denne hjemmeside kræver, at JavaScript er aktiveret for at fungere korrekt. Rediger dine indstillinger eller brug en anden browser til at fortsætte.

      

Du forlader nu GSK’s hjemmeside

Ved at klikke på dette link, kommer du til en hjemmeside, som ikke er ejet eller kontrolleret af GSK.

Fortsæt

Gå tilbage

GSK kan give støtte til faglige aktiviteter eller konkrete opgaver, såfremt aktiviteterne eller de konkrete opgaver understøtter vores værdier og mission om at hjælpe mennesker til at kunne mere, få det bedre og leve længere.

Herudover gælder følgende betingelser:

Støtte til uddannelse eller sponsorater skal falde inden for et af GSK’s interesse- og fokusområder. Det skal enten gavne patienterne eller det danske sundhedsvæsen, eller det skal gå til et anerkendt og lovmæssigt registreret velgørende formål.

GSK’s støtte er betinget af, at støtten udelukkende anvendes til det aftalte, og dette skal til enhver tid kunne dokumenteres af modtageren.

GSK kan kun støtte specifikke aktiviteter, der er i overensstemmelse med ’Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud til hospitaler’. (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, ENLI).

ENLI’s etiske reglsæt skal medvirke til at sikre, at samspillet foregår på et etisk forsvarligt niveau. Reglerne skal sikre en uafhængighed og skabe åbenhed om industriens donationer og tilskud.