Denne hjemmeside kræver, at JavaScript er aktiveret for at fungere korrekt. Rediger dine indstillinger eller brug en anden browser til at fortsætte.

      

Du forlader nu GSK’s hjemmeside

Ved at klikke på dette link, kommer du til en hjemmeside, som ikke er ejet eller kontrolleret af GSK.

Fortsæt

Gå tilbage

Ansøg om støtte 

Ansøgninger om sponsorat (støtte til sundhedspersoners videreuddannelse), anden støtte til offentlige sundhedsorganisationer eller støtte til patientforeninger kan sendes til vurdering i GSK.

Nederst på denne side finder du link til ansøgningsskema.

Det underskrevne ansøgningsskema SKAL være os i hænde SENEST 3 måneder før aktiviteten, hvortil der søges støtte, finder sted.  

Ansøg om støtte

GSK vurderer ansøgninger om støtte indenfor: Gynækologisk cancer, respiratoriske lidelser, HIV og Vacciner/immunologi.

For at GSK kan vurdere ansøgningen, er det en forudsætning, at følgende dokumentation er indeholdt i ansøgningen:

  • Der skal være en formel skriftlig ansøgning skrevet på formelt brevpapir
  • Der skal være en nøjagtig specifikation af, hvad pengene skal bruges til
  • Der skal være et program for det konkrete arrangement/den konkrete aktivitet
  • Hvis arrangementet/aktiviteten holdes på et fagfremmed sted, hvortil der er knyttet aktiviteter uden fagligt indhold, skal det fremgå, at stedet alene er valgt under iagttagelse af praktiske, økonomiske og faglige hensyn. Vi støtter ikke aktiviteter på steder, der er valgt af underholdnings- eller forplejningsmæssige årsager.

Bemærk venligst, at du ikke automatisk får en kvittering for modtagelse af din ansøgning. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 3635 9100, hvis du har spørgsmål til, hvordan det går med din ansøgning.

GSK støtter ikke individuelle sundhedspersoner eller sammenslutninger af individuelle sundhedspersoner (fraset videreuddannelsesarrangementer) eller sundhedspersoners deltagelse i fysiske kongresser.

Såfremt der ønskes støtte til kliniske forsøg, bedes man kontakte GSKs medicinske medarbejdere eller ansøge via GSKs ”Supported Studie Programme” portal.

Her finder du ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet og obligatoriske bilag sendes på e-mail til: dk-info@gsk.com