Denne hjemmeside kræver, at JavaScript er aktiveret for at fungere korrekt. Rediger dine indstillinger eller brug en anden browser til at fortsætte.

      

Du forlader nu GSK’s hjemmeside

Ved at klikke på dette link, kommer du til en hjemmeside, som ikke er ejet eller kontrolleret af GSK.

Fortsæt

Gå tilbage

Støtte til hospitalsafdelinger 

GSK støtter relevante udviklings- og informationsprojekter på landets hospitaler. Herunder kan du se de projekter GSK har støttet siden 2018.

Støtte til hospitalsafdelinger

I GSK tilslutter vi os ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) og deres etiske regelsæt og kodeks. Ifølge ENLI's etiske regler for lægemiddelindustriens donationer og tilskud til hospitaler er lægemiddelindustrien forpligtet til at offentliggøre og vedligeholde en oversigt over donationer på virksomhedens webside. Samme oplysninger bliver offentliggjort i en årsoversigt på ENLIs hjemmeside. Dette gør vi for at sikre åbenhed og gennemskuelighed samt sikre overensstemmelse med vores etiske regler og holdninger.

GSK har, de seneste år, udbetalt støtte til følgende: