Denne hjemmeside kræver, at JavaScript er aktiveret for at fungere korrekt. Rediger dine indstillinger eller brug en anden browser til at fortsætte.

      

Du forlader nu GSK’s hjemmeside

Ved at klikke på dette link, kommer du til en hjemmeside, som ikke er ejet eller kontrolleret af GSK.

Fortsæt

Gå tilbage

Støtte til patientforeninger 

Patientforeninger er patienternes talerør og repræsentanter for den enkelte patient. Vi samarbejder med patientforeningerne om at styrke patienternes stemme.

Støtte til patientforeninger

Det er naturligt for GSK at samarbejde med patientforeninger på områder, hvor vi har fælles interesser, f.eks. formidling af viden om sygdom. Samarbejdet giver også GSK adgang til værdifuld viden om og kontakt til dem, som bruger vores medicin.

GSK støtter også patientforeninger økonomisk i deres arbejde. Det er i den forbindelse afgørende, at både vores egen og patientforeningernes uafhængighed og selvstændighed respekteres. Derfor er samarbejdet nøje reguleret. Som de første i branchen valgte vi allerede i 2007 at offentliggøre, hvilke patientforeninger vi samarbejder med. 

ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) har udarbejdet etiske retningslinjer for samarbejdet mellem industri og patientforeninger.

Følgende patientforeninger har modtaget støtte indenfor de seneste år: