Denne hjemmeside kræver, at JavaScript er aktiveret for at fungere korrekt. Rediger dine indstillinger eller brug en anden browser til at fortsætte.

      

Du forlader nu GSK’s hjemmeside

Ved at klikke på dette link, kommer du til en hjemmeside, som ikke er ejet eller kontrolleret af GSK.

Fortsæt

Gå tilbage

Eksterne samarbejdspartnere 

Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til, at offentliggøre navne på de eksterne konsulentvirksomheder der på vegne af lægemiddelvirksomheden, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere.

Reglerne er til for, at sikre at dialogen foregår på en åben og troværdig måde. De eksterne konsulenter er gjort bekendt med, og har forpligtet sig til, at overholde LIF's gældende etiske regler for dialog og forhandling samt ENLI's Lobbykodeks .

GSK har pt. følgende eksterne samarbejdspartnere:

Rådet for Grøn Omstilling (RGO)
Kåre Press-Kristensen
Senior advisor, Air Quality & Climate 
M.Sc in engineering, Ph.D., HD(A) 
Kompagnistræde 22, 3. sal
1208 København K
Danmark
Tlf: 33 15 09 77
Email: info@rgo.dk

 

Rud Pedersen A/S
Public Affairs
Ved Stranden 16, 2
1061 København
Danmark
Tlf: 20718416
Email: officemanager@rudpedersen.com
Kontakt: Partner & COO Stine Zeeberg Pedersen

 

VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K
Danmark
Tlf: 44 45 55 00
Mail: vive@vive.dk
Kontakt: Forsknings - og analysechef Mickael Bech