Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Ungdom er spesielt utsatt for smittsom hjernehinnebetennelse – for bredest mulig beskyttelse bør man vaksinere seg med to ulike vaksiner

Bexsero
Vaksine til ungdom

Vaksine til ungdom

FHIs informasjonskriv til ungdom om smittsom hjernehinnebetennelse

Les mer

Ungdom i alderen 16-19 år er spesielt utsatt for smittsom hjernehinnebetennelse og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler derfor at ungdom vurderer vaksinasjon1

Det er i hovedsak 5 typer meningokokkbakterier som kan forårsake smittsom hjernehinnebetennelse: A, B, C, W og Y.

Ingen av dagens vaksiner dekker alle disse fem meningokokkbakteriene i én og samme vaksine. Alternativene er:

  • Kombinasjonsvaksine mot meningokokk serogruppe A, C, W og Y
  • Vaksine mot meningokokk serogruppe B

Basert på epidemiologien i Norge de siste årene er det i henhold til FHI ACWY-vaksinen som vil gi bredest dekning og derfor den som primært anbefales til ungdom i aldersgruppen 16-19 år. Ønskes imidlertid beskyttelse mot alle gruppene av meningokokker som sirkulerer i Norge (C,W,Y og B), bør man i tillegg vaksinere seg med en vaksine mot gruppe B - slik som Bexsero.

Smittevernveilederen

FHIs veileder til helsepersonell om meningokokksykdom.

Les mer

Vaksinasjonsveilederen

FHIs anbefalinger om vaksine mot meningokokksykdom.

Les mer

-

Indikasjon

Bexsero er indisert til aktiv immunisering av personer som er 2 måneder og eldre mot invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis gruppe B.
Bruken av denne vaksinen skal være i samsvar med offisielle anbefalinger.

Dosering: Barn eldre enn 2 år og voksne: 2 doser med minimum 1 mnd intervall. For barn under 2 år gjelder andre doseringsalternativer, se preparatomtale.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.

Advarsler og forsiktighetsregler
Vaksinasjon skal utsettes ved alvorlig, akutt febersykdom. Nervøse reaksjoner, inkludert besvimelse (synkope), hyperventilering eller stressrelaterte reaksjoner kan forekomme i forbindelse med vaksinering. Skal ikke gis til personer med trombocytopeni eller annen koagulasjonsforstyrrelse som kontraindiserer intramuskulær injeksjon. Det finnes ingen data på bruk av Bexsero hos personer over 50 år og begrenset med data hos pasienter med kroniske medisinske tilstander. Hetten på tuppen av sprøyten kan inneholde naturgummilateks. Kanamycin kan forekomme i mengder mindre enn 0,01 mikrogram per dose. Det foreligger ikke tilstrekkelige kliniske data på bruk under graviditet eller ved amming.

Bivirkninger 
Hos ungdom (over 11 år) og voksne er smerte og reaksjoner på injeksjonsstedet, kvalme, myalgi, artralgi, sykdomsfølelse og hodepine de vanligste bivirkningene.

Les preparatomtalen for Bexsero før forskrivning.
Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.
Reseptgruppe C

Bexsero er et registrert varemerke av GlaxoSmithKline group of companies