Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Invasiv meningokokksykdom

Invasiv meningokokksykdom er en sjelden men alvorlig sykdom som skyldes systemisk infeksjon med meningokokker (Neisseria meningitidis).1,2

Sykdommen kan utvikle seg fra initielt uspesifikke symptomer til død så raskt som i løpet av 24 timer.2-4

Status

 
En alvorlig sykdom med potensielt alvorlige konsekvenser

Status

 
Epidemiologi

Det er i hovedsak 6 typer meningokokkbakterier (Neisseria meningitidis) som dominerer ved invasive meningokokkinfeksjoner og som på verdensbasis står for rundt 90% av tilfellene: A, B, C, W, X og Y.6

Meningokokkinfeksjon kan forekomme i alle aldersgrupper, men er mest vanlig blant barn og ungdom.4

I Norge er det i perioden 2011-2019 rapportert totalt 210 tilfeller av meningokokksykdom, hvor de vanligst rapporterte typene var serogruppe B og Y (henholdsvis 33.8 % og 39 %).7

 

Status

 
Ungdom er spesielt utsatt for smittsom hjernehinnebetennelse

I 2019  ble 25% av meningokokktilfellene registert i aldersgruppen 15-19 år.7

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn  andre.  I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig syk, for eksempel tett  samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkohol forbruk,  deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l. 

Hva gjør ungdom mer utsatt:

Status

 
Forebygging

Meningokokkinfeksjon kan forebygges med vaksinasjon.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer vaksinasjon. Kombinasjonsvaksine mot ACWY vil gi bredest dekning basert på siste års epidemiologi i denne aldersgruppen.8 

Dersom man ønsker beskyttelse mot alle meningokokktyper som sirkulerer i Norge, bør man i tillegg vurdere vaksine mot meningokokk type B - slik som Bexsero.

Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan reduseres ved at russen og andre unge følger disse rådene:

 • Tar seg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile. Såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner og ungdom bør oppfordres til å vare på stemmen og halsen sin.
 • Forebygging av dråpesmitte ved blant annet å ikke drikke av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter.
 • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.

Referanser:

 1. Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens DS et al. Meningococcal disease. N Eng J Med 2001;344(18):1367-1388.
 2. Pelton SI. Meningococcal disease awareness: clinical and epidemiological factors affecting prevention and management in adolescents. J Adolesc Health. 2010; 46:S9-S15.
 3. Thompson MJ, Ninis N, Perera R et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. Lancet 2006;367(9508):397-403.
 4. World Health Organisation (WHO) Meningococcal Fact Sheet. Last accessed 19.11.2020
 5. Viner RM, Booy R, Johnson H et al. Outcomes of invasive meningococcal serogroup B disease in children and adolescnts (MOSAIC): a case-control study: Lancet Neurol 2012;11(9):774-783.
 6. Jafri et al. Population health Metrics, Global epidemiology of invasive meningococcal disease; 2013, 11-17.
 7. www.msis.no. Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Nasjonalt folkehelseinstitutt.
 8. https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/vaksine-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/ungdom-bor-vurdere-a-vaksinere-seg-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/ (sett 19.11.2020)
 9. Watle SV et al. Meningococcal carriage in Norwegian teenagers: strain characterisation and assessment of risk factors. Epidemiol Infect 2020;148:e80)

Bexsero er et registrert varemerke av GlaxoSmithKline group of companies