Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Indikasjon1

Bexsero er indisert til aktiv immunisering av personer som er 2 måneder og eldre mot invasiv meningokokksykdom forårsaket av Neisseria meningitidis gruppe B. Bruken av denne vaksinen skal være i samsvar med offisielle anbefalinger.

Bexsero - packshot

Dosering1

Bexsero leveres i en ferdigfylt sprøyte på 0,5 ml.

Dosering vil avhenge av alder på den som skal vaksineres, se tabell nedenfor.

Doseringsalternativer

Sikkerhetsinformasjon1

Bexsero er kontraindisert ved overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.

Vaksinasjon med Bexsero skal utsettes hos personer som lider av en alvorlig, akutt febersykdom. En lett infeksjon, som f.eks. en forkjølelse, er ikke grunn til å utsette vaksineringen.

Vaksinen skal ikke gis til personer med trombocytopeni eller annen koagulasjonsforstyrrelse som kontraindiserer intramuskulær injeksjon, med mindre den potensielle fordelen overgår risikoen ved administrasjon. 

Feber kan forekomme etter vaksinering av spedbarn og barn (yngre enn 2 år). Profylaktisk administrasjon av antipyretika samtidig med og rett etter vaksinering kan redusere insidensen og intensiteten av febrile reaksjoner etter vaksinering. 

Oversikt over svært vanlige bivirkninger (≥1/10) etter vaksinasjon med Bexsero

Bivirkninger

Det finnes ingen data på bruk av Bexsero hos personer over 50 år og begrenset med data hos pasienter med kroniske medisinske tilstander.

Den potensielle risikoen for apné og behovet for respiratorisk overvåkning i 48–72 timer må vurderes om Bexsero gis til svært premature spedbarn (født i ≤ 28. svangerskapsuke), og spesielt for personer med tidligere respiratorisk umodenhet. Ettersom fordelen med vaksinering er høy for denne spedbarnsgruppen, skal vaksinering ikke tilbakeholdes eller utsettes.

Hetten på tuppen av sprøyten kan inneholde naturgummilateks. Selv om risikoen for å utvikle allergiske reaksjoner er svært liten, skal helsepersonell vurdere nytte/risikoforholdet før vaksinen administreres ved tidligere kjent overfølsomhet overfor lateks.

Kanamycin brukes tidlig i produksjonsprosessen og fjernes under senere trinn av produksjonen. Hvis det finnes, er kanamycinnivået i den ferdige vaksinen mindre enn 0,01 mikrogram per dose.

Det foreligger ikke tilstrekkelige kliniske data på bruk under graviditet. Vaksinering skal uansett ikke tilbakeholdes når det foreligger klar risiko for eksponering for meningokokkinfeksjon.

Koadministrasjon1

Bexsero kan gis samtidig med følgende vaksineantigener, enten som monovalente eller kombinasjonsvaksiner

 • Meningokokk gruppe A, C, W, Y konjugat
 • Difteri, stivkrampe, acellulær kikhoste, inaktivert poliomyelitt
 • Haemophilus influenzae type B
 • Hepatitt B
 • heptavalent pneumokokk‑konjugat
 • Meslinger, kusma, røde hunder
 • Varicella

Oppbevaringsbetingelser1

 • Holdbarhet: 3 år
 • Oppbevares i kjøleskap (2 °C – 8 °C)
 • Skal ikke fryses.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
 • Ved oppbevaring kan det observeres en fin off‑white avleiring i den ferdigfylte sprøyten med suspensjonen.
 • Før bruk skal den ferdigfylte sprøyten ristes godt for å få en homogen suspensjon

Bexsero er et registrert varemerke av GlaxoSmithKline group of companies