Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Översikt över luftvägsportföljen

GSK:s mission är att öka livskvaliteten för patienterna genom att ge dem möjlighet att vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Patienten står i centrum för allt vi gör och vi verkar för att ge de tusentals personer som lever med astma, KOL och andra andningsrelaterade sjukdomar ett bättre liv.

Referenser:

  1. Respiratory Heritage Brochure, GSK 2015 (RF/RESP/0208/14)
  2. Nucala produktresumé, fass.se

Produktresumé

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol)
Relvar Ellipta produktresumé

Anoro Ellipta (umekumeklidinium/vilanterol)
Anoro Ellipta produktresumé

Incruse Ellipta (umeklidinium)
Incruse Ellipta produktresumé

Nucala (mepolizumab)
Nucala produktresumé

Relvar Ellipta, Anoro Ellipta, Incruse Ellipta, Nucala, Seretide och Avamys är av GSK registrerade varumärken.

Relvar Ellipta, Anoro, Incruse, Nucala, Seretide och Avamys är av GSK registrerade varumärken.