Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Blenrep

Refusjon fra 15. september for indikasjonen:1,2
Blenrep er indisert som monoterapi for behandling av multippelt myelom hos voksne pasienter, som har fått minst fire tidligere behandlinger og med sykdom som er refraktær for minst én proteasomhemmer, ett immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff, og som har vist sykdomsprogresjon ved den siste behandlingen.

Håndterbar bivirkningsprofil1

Inkluderer keratopati eller microcystelignende epiteliale endringer i hornhinneepitel (identifisert på øyeundersøkelse med eller uten symptomer), trombocytopeni, anemi, uklart syn, infusjonsrelaterte reaksjoner og lymfopeni. Benytt dosemodifikasjoner og retningslinjer for håndtering av bivirkninger.

30 minutters infusjon hver 3. uke1

2,5 mg/kg intravenøs infusjon over minst 30 minutter gitt hver 3. uke til sykdomsprogresjon eller uakseptable bivirkninger.

Krav til forskrivning:1

  • Pasienter må undersøkes av øyelege, før oppstart av behandling og de neste 3 kurene, på grunn av økt risiko for endringer i hornhinneepitel
  • Pasienten skal anvende øyedråper under behandlingen
  • GSK må sørge for at undervisningsmaterialet (RMP) er gjort tilgjengelig for hematologer, øyeleger og pasienter.

 

Blenrep trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2022 GSK group of companies or its licensor.