Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Håndtering av øyebivirkninger 

Oppsummering av øyebivirkninger i DREAMM-2 studien:1,3

Den vanligste øyerelaterte bivirkningen var epitelial keratopati eller mikrocystelignende epiteliale endringer (MEC) i hornhinneeepitel (identifisert under øyeundersøkelse, med eller uten symptomer), symptomer kan være uklart syn og tørre øyne.1

Last ned presentasjon om håndtering av øyebivirkninger her

Øyebivirkninger var rapportert hos 74 % av pasientene, hvor den vanligste var epitelial keratopati (71%), uklart syn (25%), tørre øyne (15%) fotofobi (4 %) og øyeirritasjoner (3%).1

18% av pasientene rapporterte nedsatt syn (Snellens syntest dårligere enn 20/50) i det beste seende øyet.1

1% av pasientene rapporterte sterkt synstap ( 20/200) i det best seende øyet.1

Ingen permanent synstap var rapportert i DREAMM-2 studien.

Håndtering og reversibilitet

Median tid til debut av moderate til alvorlige korneale funn (beste synskarphet (BCVA) eller undersøkelse med spaltelampe) var 36 dager (område 19 til 143 dager), og median tid til disse korneale funn var borte, var 91 dager (område 21 til 201 dager)

Korneale funn førte til doseforsinkelser hos 47 % av pasientene og dosereduksjoner hos 27 % av pasientene, 3 av pasientene avbrøt behandlingen på grunn av okulære bivirkninger.

Tilfeller av korneale sår (ulcerativ og infeksiøs keratitt) har vært rapportert. Disse skal behandles umiddelbart og som klinisk indisert av øyespesialist. Behandling med Blenrep skal avbrytes til det korneale såret er leget.

Oftalmisk undersøkelse (inkludert synsprøve og undersøkelse med spaltelampe) utført av øyespesialist skal utføres før oppstart og de tre påfølgende behandlingssyklusene, og som klinisk indisert under behandling.

Pasienten bør bruke kunstig tårevæske uten konserveringsmiddel minst 4 × daglig fra 1. infusjonsdag og til behandlingen er ferdig, da dette kan redusere korneale symptomer.

For pasienter med symptomer på tørre øyne kan ytterligere behandling vurderes etter anbefaling av øyespesialist.

Bruk av kontaktlinser skal unngås til behandlingen er avsluttet.

        

        

Blenrep

Referanser:

  1. Blenrep (belantamab mafodotin) preparatomtale
  2. Snellen Chart - StatPearls - NCBI Bookshelf (nih.gov)
  3. Lonial et al. Cancer 2021: 127 (22):4198-4212. doi: 10.1002/cncr.33809

 

Blenrep trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2022 GSK group of companies or its licensor.