Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Zejula

 • PARP-hemmer til behandling av ovarialkreft1
 • Dosering med tablett én gang daglig1
 • Effekt for både BRCAmut og BRCAwt pasienter i både 1L og 2L1-3
 • De vanligste alvorlige bivirkningene > 1 % (behandlingsrelaterte frekvenser) var trombocytopeni og anemi. Blodstatus og blodtrykk skal monitoreres.1

   

1L (PRIMA): Median PFS i ITT kohort (både BRCAmut og BRCAwt pasienter) ZEJULA vs. placebo: 13,8 vs 8,2 mnd, HR: 0,62 (95% KI: 0,50–0,76; p<0,001)2

Median PFS i HRd kohorten: ZEJULA vs. placebo: 21,9 vs 10,4 mnd, HR: 0.43 (95% KI: 0,31–0,59; p<0,001)2

2L (NOVA): Median PFS i gBRCAmut kohort ZEJULA vs. placebo: 21,0 vs 5,5 mnd, HR: 0,27 (95% KI: 0,17–0,41; p<0.0001)3

Median PFS i ikke-gBRCAmut kohorten: ZEJULA vs. placebo: 9,3 vs 3,9 mnd, HR: 0.45 (95% KI: 0,34–0,61; p<0.0001)3

Zejula doseringskort

Klikk her for å bestille Zejula doseringskort, eller for å avtale et møte.

Referanser:

 1. Zejula preparatomtale
 2. Gonzalez Martin A, Pothuri B, Vergote I et al. N Engl J Med 2019;381(25):2391-2402. 
 3. Mirza MR, Monk BJ, Herrstedt J et al. N Engl J Med 2016; 375(22):2154-64
 4. Beslutningsforum møte, 12.12.2022
 5. Beslutningsforum møte, 30.08.2021
 6. Beslutningsforum møte, 25.05.20
 7. Beslutningsforum møte, 21.06.21
 8. https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/onkologi#anbefalinger--avtaleprodukter

Zejula trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2023 GSK group of companies or its licensor.