Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Interaktiv pasientkasuistikk 2L

Få til gang her til en pasientkasuistikk med tema eggstokkreft.

Pasienten, Kari 61 år gammel er tidligere diagnostisert med eggstokkreft.

Alda Birgisdóttir MD, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer er forfatter av kasuistikken. Jobber som overlege på avdeling for gynekologisk kreft, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Kasuistikken fokuserer på fortsatt sykdom og behandling ett år etter diagnose og avsluttet behandling for Kari. Du følger Karis videre sykdomsforløp og vil bli bedt om å ta stilling til hvordan behandle videre. Underveis vil du bli stilt utfordrende kliniske spørsmål som skal besvares. Kasuistikken retter seg primært til deg som arbeider med denne gruppen pasienter. Kasuistikken vil også være interessant for annet helsepersonell.

Det tar ca 10 minutter å gjennomføre kasuistikken.
Ditt valg som svar på spørsmål blir markert med hake √.
Anbefalt svar/behandling blir markert med grønt.

Lykke til!

PublicCase (meducate.se)

 

Zejula trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2023 GSK group of companies or its licensor.