Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Zejula er nå 1. valg til pasienter med tilbakefall1 og nå også refundert i 1L BRCAmut2

Vedlikeholdsbehandling til pasienter med høygradig serøs kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritonealkreft og respons på platinumholdig kjemoterapi. 1

Zejula refusjonsstatus

Zejula (niraparib) er godkjent i Nye Metoder for to nye indikasjoner innen eggstokkreft:*2,3

  • Vedlikeholdsbehandling til pasienter med BRCA-mutasjon som har respondert på 1. linje platinum-kjemoterapi2
  • Vedlikeholdsbehandling til pasienter med BRCA-mutasjon med tilbakefall som har respondert på platinum-kjemoterapi3

I onkologianbudet er Zejula (niraparib) nå rangert som førstevalg av PARP-hemmerene til vedlikeholdsbehandling for pasienter som behandles etter respons på 2. eller senere linjer platinum-kjemoterapi, uavhengig av BRCA-status.1

Zejula er rangert som andrevalg av PARP-hemmere til vedlikeholdsbehandling for pasienter som har en BRCA-mutasjon og behandles etter respons på 1. linjes platinum-kjemoterapi.1

For pasientgruppen 1. linje BRCAwt er Zejula til behandling i Nye Metoder. Ingen PARP-hemmere er foreløpig godkjent av Beslutningsforum for denne gruppen.

*høygradig serøs kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritonealkreft

Zejula trademark is a registered trademark of the GSK group of companies.
© 2022 GSK group of companies or its licensor.