Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

MM Bild
BCMA* är ett cellyteprotein som uttrycks på alla myelomceller, sena stadiers B-celler och plasmaceller.2

Ta reda på mer om BCMA-specifik behandling med ADC**

BCMA som mål för RRMM***-behandling1

B-cellmognadsantigen är ett cellyteprotein som är essentiellt för myelomcellsutveckling och överlevnad.1-3

Molekyler riktade mot BCMA har visat aktivitet i prekliniska och kliniska studier vilket gör det till ett möjligt mål för nya multipelt myelombehandlingar.

BCMA är ett lämpligt målprotein vid behandling för att:

 • Det uttrycks av 100% av multipelt myelom (MM) patienterna.
 • Det uttryckts på vanliga B-lymfocyter, och i högre nivåer på multipelt myelom celler.

Mer information om GSKs arbete inom onkologi

B-cellmognadsantigen

Det finns ett akut behov av nya terapier inom RRMM-området.

Relaps är en realitet. Innovation är nödvändig.4,5

oncology oncology

Även om framsteg har gjorts i behandlingen av multipelt myelom de senaste åren kommer de flesta patienter att progrediera i sin sjukdom - något som understryker behovet av nya behandlingar.

I synnerhet för behandling av patienter som är refraktära mot immunomodulerare, proteasomhämmare (PIs) och anti-CD38-monoklonala antikroppar (mAbs).4

 • Responsduration, tid till progress och överlevnad minskar vid varje efterföljande behandlingslinje.6-8
 • Det finns många möjliga behandlingsalternativ för patienter med relapserat/refraktärt multipelt myelom, och valet av behandling beror på den enskilda patienten, samt tidigare given behandling/respons.
 • För patienter med relapserat/refraktärt multipelt myelom progredierar sjukdomen till att bli resistent mot tidigare linjers behandling.6-9

Reduktion i respons, visad som proportion av patienter som uppnår komplett remission vid varje behandlingslinje.9
Anpassad från Yong et al.

Stapeldiagram med reduktion i respons

Tid till progress9
Anpassad från Yong et al.

Stapeldiagram över Tid til progress

Relaterat innehåll

*BCMA=B-cell maturation antigen

**=Antibody Drug Conjugate

***RRMM=relapserat/refraktärt Multipelt Myelom

References

 1. Cho S -F, et al. Front lmmunol . 2018;9:1821.
 2. Seckinger A, et al. Cancer Cell. 2017;31(3):396 -410.
 3. Yu B, et al. J Hematol Oncol. 2020;13:125
 4. Cho S -F, et al. Front lmmunol. 2018;9:1821.
 5. Kurtin SE. J Adv Pract Oncol. 2013;4(suppl 1):5 -14
 6. Richardson PG, et al. J Blood Me d. 2017;8:107 -121.
 7. Yong K, et al. Br J Haematol. 2016;175(2):252 -264.
 8. Verelst SGR, et al. HemaSphere. 2018;2(4):e45
 9. Yong K, et al. Br J Haematol. 2016;175(2):252 -264. Supplement.

Senast uppdaterad: Augusti 2022, NP-SE-MMU-WCNT-220004