Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

ROTAVIROVÁ INFEKCE MŮŽE BÝT SPOUŠTĚČEM AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ1

RVGE má významný vliv na střevní epitel, a to jak při infekci, tak i po ní. Volně cirkulující (tzv. divoké) typy rotavirů jsou podezřelé z toho, že mohou být spouštěčem autoimunitních onemocnění – jako jsou diabetes mellitus 1. typu (DM 1. typu), celiakie, Crohnova choroba a další.1

Studie zkoumající vztah očkování rotavirovými vakcínami k výskytu DM 1. typu. Sledovány byly děti narozené mezi roky 2006 – 2017.4

Graf USA

U dětí 0 – 4 roky starých, po zavedení očkování proti rotavirům do národního očkovacího kalendáře v roce 2007 bylo pozorováno snížení výskytu DM 1. typu o 15 %.5

Graf Austrálie

Rotavirová infekce je spojována s rozvojem DM 1. typu u dětí. Ale očkování může snižovat toto riziko. Výsledky jiných studií také naznačují protektivní roli očkování proti rotavirům na výskyt celiakie. Toto bude ještě dále sledováno.2,3

Reference

  1. Gómez-Rial J;Journal of Infection;2020;81;183-189
  2. Hemming-Harlo M;The Pediatric infectious disease journal;2019;38;539-541
  3. Inns T;BMC Med;2021;19;1-9
  4. Rogers MAM;Scientific reports;2019;9;7727;1-8
  5. Perrett KP;JAMA Pediatrics;2019; 173;280-282

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-230004 | Schváleno 08/2023