Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Rodiče mohou mít o rotavirech mylné představy.

Podle nedávného průzkumu má povědomí o rotavirech více než 80 % rodičů.1
Nicméně, mnoho z nich však nevědělo o:

Various icons for Think Twice eDA 2020-2021

Prevalence onemocnění

59 % rodičů nevědělo, že téměř všechny děti se rotavirem nakazí do 5 let věku.1

Various icons for Think Twice eDA 2020-2021

Nebezpečí pro kojence

43 % rodičů nevědělo o spojitosti rotavirové infekce a dehydratace.1

Various icons for Think Twice eDA 2020-2021

Dostupná ochrana

59 % rodičů nevědělo, že existuje vakcína proti rotaviru.1

Praktičtí lékaři pro děti a dorost hrají důležitou roli

Rodiče vnímají pediatry svých dětí jako nejlepší zdroj informací týkajících se očkování a prevence onemocnění.1
První prohlídka miminka je správná chvíle pro diskusi o očkovaní proti rotavirům.

Stáhněte si leták pro rodiče ZDE nebo je odkažte na webové stránky: www.rotarix.cz

Informujte rodiče o včasné detekci intususcepce

Intususcepce je druh střevní obstrukce, ke které dochází u kojenců zejména ve věku mezi 4 a 10 měsíci. To je částečně i věková skupina, u které se provádí imunizace proti rotavirům.2

Může se také vyskytnout jako nežádoucí účinek po očkování proti rotavirům, zejména během prvních 7 dní.3,4

Rodiče mají být řádně informováni, že se intususcepce velmi zřídka může během měsíce po očkování vyskytnout a že okamžitý lékařský zásah může zajistit nejlepší péči pro jejich dítě.5

Rotarix je perorální vakcína s flexibilním dávkovacím schématem

Rotarix je 2dávková vakcína. První dávku lze podat již od věku 6 týdnů, druhá dávka se podává nejméně po 4 týdnech. Celé očkovací schéma tak lze dokončit ve věku 10 týdnů.4

Rotarix-Strain-illustration-Deen

Stejné informace poprvé publikovali Deen et al. v časopise Hum Vaccin Immunother 2018; 14:495–499.4
Tato ilustrace byla vytvořen nezávisle společností GSK na základě původních dat.

Vakcína Rotarix se za žádné situace NESMÍ podávat injekčně.4

Rotarix lze podat současně s kteroukoliv z následujících monovalentních nebo kombinovaných vakcín [včetně hexavalentních vakcín (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (celobuněčná) (DTPw). vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární) (DTPa), vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib), inaktivovaná vakcína proti polyomyelitidě (IPV), vakcína proti hepatitidě B (HBV). konjugovaná pneumokoková vakcína a konjugovaná meningokoková vakcína séroskupiny C.4

Souběžné podání vakcíny Rotarix a perorální vakcíny proti poliomyelitidě (OPV) neovlivňuje imunitní reakci na polio antigeny.4

Podání vakcíny Rotarix musí být odloženo u miminek trpících akutním závažným horečnatým onemocněním nebo průjmem či zvracením. Přítomnost mírné infekce však není kontraindikací očkování.4

Rychlé odkazy

*Očkovací schéma vakcíny Rotarix se skládá ze dvou perorálních dávek. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2dávkové schéma vakcínou Rotarix.
**Kombinované údaje o účinnosti a efektivitě

Reference

 1. Benninghoff B et al. Hum Vaccin Immunother 2020; 16:138–147.
 2. Jiang J et al. PLoS One 2013; 8:e68482.
 3. World Health Organization. Wkly Epidemiol Rec 2013; 88:49–64.
 4. SPC Rotarix, leden 2022.
 5. European Medicines Agency (EMA), Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the marketing authorisation(s): rotavirus vaccine monovalent (live, oral). Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/rotarix-h-c-psusa-00002665-201607-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf (Accessed October 2020).
 6. RotaTeq SmPC, September 2020.
 7. Payne DC et al. Clin Infect Dis 2015; 61:1792–1799.
 8. Walker JL et al. Vaccine X 2019; 1:100005.
 9. Luna-Casas G et al. Hum Vaccin Immunother 2018; doi:10.1080/21645515.
 10. Krishnarajah G et al. Vaccine 2015; 33:479–486.
 11. Aquilani S et al. Ann Ig 2020; 32:433–435.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-210004 | Schváleno 03/2023